Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Forum för lärande och strategisk påverkan för Universell utformning av arbetsplatser

Utlysning
2018/00459
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-09-11
Slutdatum
2018-10-22
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Forum för lärande och strategisk påverkan för Universell utformning av arbetsplatser:
Svenska ESF-rådets avsätter 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt.

 

Ingen medfinansiering från projektägaren krävs. Utlysningen öppnar den 11 september och stänger den 22 oktober klockan 16.00 2018. Projekttiden är 36 månader med möjlighet till sex månaders förlängning, längst till och med 2022-06-30.

Utlysningen vänder sig till aktörer med erfarenhet av att leda och samordna innovativa processer tillsammans med olika samhällsaktörer – som till exempel, intresse-, bransch-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt stiftelser och olika myndigheter inom området – som har kompetens att arbeta utifrån olika perspektiv i ett gemensamt nätverk.

 

Ett projekt beviljas inom ramen för denna utlysning. En organisation ska vara projektägare. Projektägaren ska vid ansökan ha mobiliserat aktörer från olika sektorer i samhället som kan medverka i uppbyggnad, alternativt breddning av ett forum för att främja universell utformning av arbetsplatser. Projektägaren behöver förhålla sig till gällande statsstödsregler. Projektet ska ha en samordnande roll för lärandet av det innovativa förändringsarbete som ska drivas inom ramen för den sammanhållna satsningen universell utformning av arbetsplatser, UUA.

 

Projektet förväntas grunda sin verksamhet på resultat och erfarenheter från tidigare projekt som bedrivits utifrån olika aspekter på universell utformning av arbetsplatser.

Utlysning

Forum för lärande och strategisk påverkan för universell utformning av arbetsplatser (öppnas i nytt fönster)