Logotyp på utskrifter

Förstudier inom fem tematiska områden

Utlysning
2020/00518
Programområde
2.1 Förstudier inför det nya programmet ESF+ Programområde 1 och 2
Region
Stockholm
Startdatum
2020-08-24
Slutdatum
2020-10-29
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor i denna utlysning till förstudieprojekt som ska bedrivas i Stockholms län. Syfte med utlysningen är att finansiera förstudier som kan utgöra underlag för utlysningar och projekt i kommande programperiod 2021–2027.

 

Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en slutrapport har inkommit och blivit godkänd.

 

Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län. Den/de organisationer som tar fram förstudien ska ha för avsikt att äga eller medverka i framtida socialfondsprojekt.

 

Utlysningen öppnar den 24 augusti och stänger den 29 oktober 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den 29 oktober 2020.

 

OBS! Då vi anar ett stort söktryck, rekommenderas alla sökande att vara ute i god tid med att lägga in information i "Projektrummet". Se till att lägga in uppgifter och kontrollera att allt kommit med i god tid innan sista utlysningsdag. Ansökan ska sändas in före kl 16 den 29 oktober. 

 

Projekt kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 31 mars 2021. Projekt kan pågå som längst 9 månader. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt.

 

Stödsökande rekommenderas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Stockholm för att stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt

Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter