Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudier för överbryggning till kommande socialfondsprogram

Utlysning
2020/00445
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2020-06-15
Slutdatum
2020-09-28
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen avser programområde 1 och förstudier som finansieras via klumpsumma med högst 400 000 kr i stöd per projekt.

 

Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande programperioden 2021-2027.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige. Utlysningen riktar sig till projekt i form av förstudier inför genomförandet av kommande socialfondsprogram. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering från projekten.

 

Utlysningen pågår 2020-06-15 – 2020-09-28

 

Förväntade effekter av denna utlysning är väl underbyggda projektansökningar vid starten av socialfondsprogrammet 2021-2027.

 

Förväntade resultat av projekten som levereras genom en slutrapport:

 

  • Väl underbyggda analyser inför kommande satsningar 2021-2027
  • Utvecklade samverkansstrukturer inför genomförande av socialfondsprogramet 2021-2027
  • Utvecklade projektidéer inför kommande ansökningar

 

Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 30 juni 2021. Projekten kan pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod efter ansökan från projektet eller på eget initiativ. Utbetalning av klumpsumma sker efter godkänd slutrapportering.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.