Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Förstudier 2014 till genomförande 2015 i Mellersta Norrland

Utlysning
2015/00110
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2015-02-12
Slutdatum
2015-03-24
Utlyst belopp
33 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 33 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent. Utlysningen omfattar Mellersta Norrland och är öppen för projekt inom Programområde 2 och Mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningen pågår mellan 12 februari 2015 och den 24 mars 2015. Projekten kan starta tidigast 1 september och senast 1 oktober 2015. Maximal projeklängd i aktuell utlysning är 3 år.

 

Stödsökande: Organisationer som antingen bedrivit eller varit en aktiv del av förstudier i utlysning 2013-5070001.

Beviljade projekt i den här utlysningen