Logotyp på utskrifter

Förstudieprojekt inom mål 2.1

Utlysning
2020/00544
Programområde
Programområde 2
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-09-03
Slutdatum
2020-10-15
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, öka övergångarna till arbete.

 

Mål 2.1. ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.”

 

Svenska ESF-rådet avsätter 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning kräver ingen medfinansiering.  

 

Förstudierna inom denna utlysning syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande programperioden 2021–2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit. Det är inte möjligt att upphandla hela förstudien.

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att i förlängningen stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 9 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 februari 2021 och senast 1 maj 2021. Svenska ESF-rådet kan i ett senare skede fatta beslut om andra förutsättningar, såsom förlängning av projekttiden.

 

Utlysningen öppnar den 3 september 2020 och stänger kl. 16.00 torsdagen den 15 oktober 2020.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta en samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

 

Här hittar du utlysningen.