Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Demokratisk digitalisering för inkludering och utveckling

Utlysning
2020/00409
Programområde
2.1 Övergång till arbete
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-06-05
Slutdatum
2020-07-27
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, mål 2:1: ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”.


Aktuell utlysning ska genom deltagarinriktade aktiviteter bidra till utveckling samt etablerandet av händelsekedjor bestående av evidensstödda insatser med syfte att öka den digitala förmågan och därigenom stötta kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.


För denna utlysning gäller följande:

 • Svenska ESF-rådet utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt.
 • Medfinansieringen ska uppgå till 53%.
 • Utlysningen vänder sig endast till projektägare som avser att ge nationell och regional effekt för utlysningens frågeställning. 
 • I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.
 • Sökande ska ha erfarenhet av arbete med målgruppen.

Prioriterade målgrupper för denna utlysning är:

 • Unga (15-24 år)
 • Nyanlända invandrare
 • Långtidsarbetslösa
 • Långtidsarbetslösa ej anmälda på Af
 • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader)

Utlysningen öppnar den 5 juni 2020 och stänger kl. 16.00 den 27 juli 2020.


Projekt kan tidigast starta den 1 september 2020 och senast den 30 november 2020. Projekt kan som längst pågå till 31 december 2022. 
Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning efter detta datum.

 

Demokratisk digitalisering för inkludering och utveckling