Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudier för överbryggning till kommande socialfondsprogram i Småland och Öarna

Utlysning
2020/00453
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete och studier
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2020-06-17
Slutdatum
2020-10-12
Utlyst belopp
1 600 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudier inom Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2:1 - Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Denna utlysning har som syfte att skapa en övergång mellan programperiod 2014-2020 och 2021-2027 genom att erbjuda möjlighet till förstudier i syfte att göra mer omfattande omvärldsanalyser, mobilisera samverkansaktörer och utveckla idéer för kommande projektansökningar.

 

Förstudier kan ha högst 400 000 kr i stöd per projekt och hela stödet betalas ut efter att förstudien är genomförd.

 

Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande programperioden 2021-2027.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 1,6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Småland och Öarna. Utlysningen riktar sig till projekt i form av förstudier inför genomförandet av kommande socialfondsprogram. I denna utlysning krävs ingen medfinansiering från projekten.

 

Utlysningen pågår 2020-06-17 – 2020-10-12. Utlysningen stänger kl. 16:00 den sista dagen.

 

Förväntade effekter av denna utlysning är väl underbyggda projektansökningar vid starten av socialfondsprogrammet 2021-2027.

 

Förstudierna kan starta tidigast 4 januari 2021 och senast 30 juni 2021. Förstudierna kan pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod efter ansökan från projektet eller på eget initiativ. Utbetalning sker efter godkänd slutrapportering.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Mall för förändringsteori

Mer information

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för tillgänglighetsintegrering

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.