Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna – Närmare arbetsmarknaden, arbete eller studier

Utlysning
2019/00566
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2019-11-13
Slutdatum
2020-03-09
Utlyst belopp
75 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2 Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2:3 - Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbetet, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens ska tillgodoses genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system för att arbeta framgångsrikt med målgruppen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden i Småland och Öarna.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen riktar sig till projektägare i form av organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Projektansökningar måste förankras med avsiktsförklaring hos kommuner eller andra aktörer som är ansvariga för målgruppen. Avsiktsförklaringar från övriga finansiärer ska även bifogas ansökan.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 75 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs 53 % medfinansiering. Projekt i denna utlysning använder en schablon på 40 procent för att täcka alla andra kostnader i projektet.

 

Projekten kan pågå som längst i 29 månader med start den 3 augusti 2020 och avslut senast den 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 13 november 2020 och den 9 mars 2020. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 9 mars 2020.

 

Projektsökanden uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet, Småland och Öarna, i god tid för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.