Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbara övergångar till arbete II

Utlysning
2019/00478
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2019-09-20
Slutdatum
2019-10-04
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2 Öka övergångarna till arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer inom offentlig sektor med krav på samverkan mellan Samordningsförbund, Kommun och Arbetsförmedling.

 

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och

- har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader),

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete,

- är utrikes födda

- är unga

 

Insatser i projekten kan också omfatta verksamma personer inom den offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete och utbildning för målgrupperna ovan.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är

- att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden, och

- att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, som är delaktiga i arbetet med individen, upprättas eller stärks.

 

Utlysningen pågår mellan 20 september 2019 och 4 oktober 2019.

 

Projekten kan tidigast starta 1 januari 2020 och senast 1 februari 2020. Projekttiden kan vara som längst i 30 månader. 

 

Viktig information för projekt som ska bedrivas i samverkan med Arbetsförmedlingen i Malmö stad

 

Prioriterad inriktning i projektsamverkan med Arbetsförmedlingen i Malmö 2019


Arbetsförmedlingens överordnade uppgift i Malmö är att sluta gapet mellan arbetsgivare som söker arbetskraft och Malmöbor som söker jobb.

 

Arbetsförmedlingen välkomnar därför projektpartner med dokumenterad skicklighet och kapacitet att omhänderta lågutbildade arbetssökande som ska erbjudas studievägledande och motiverande aktiviteter. Projektpartner ska vara beredd att ange mål för deltagares övergångar till grundläggande eller yrkesinriktad vuxenutbildning som leder till jobb.

 

Målgrupper är lågutbildade (saknar gymnasienivå), däribland vissa utrikes födda.

 

Arbetsförmedlingens urvalskriterier för externa projekt

Arbetsförmedlingens generella urvalskriterier och villkor

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen