Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Slutrapport i Projektrummet

Det är nu möjligt att registrera och skicka in Slutrapport i Projektrummet. Slutrapport finns som menyval längst ner i menysektionen till vänster för beviljade projekt.

 

Det är möjligt att registrera i slutrapporten fram till att ni väljer att skicka in rapporten till Svenska ESF-rådet. När slutrapporten är inskickad så blir samtliga registreringsfält låsta i sektion men det är fortfarande möjligt att skriva ut slutrapporten.

 

Slutrapporten ska omfatta hela projektperioden. Den innehåller inte samma information som lägesrapporten, vilket innebär att båda måste finnas med vid sista ansökan om utbetalning.

 

Det är av intresse för både programutvärderare och Svenska ESF-rådets resultatinsamling att projekten kan beskriva vad deras arbetssätt gick ut på och vad det blev för resultat och effekter.

 

Syftet med en slutrapportering är att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projektet i sin helhet och ska bidra till lärande. Slutrapporten ska också underlätta spridning av resultat och metoder från socialfondsprojekt i Sverige.

 

I slutrapporten ska projektägaren därför beskriva uppnådda resultat, både kvantitativa och kvalitativa, samt redogöra för ett antal centrala delar i projektets genomförande.

 

Nedan finns en kort handledning kring vad ni huvudsakligen bör tänka när ni fyller i slutrapporten enligt ovan beskrivna syfte.

 

Handledning slutrapport. Pdf öppnas i nytt fönster.