Logotyp på utskrifter

Utveckla er projektidé

Ofta börjar en projektidé att växa fram när man har ett problem som behöver lösas. Ju tydligare man kan beskriva sin projektidé desto lättare är det oftast att kunna förankra sitt projekt både internt, mot samarbetspartners och finansiärer.


Formulera problemet

Kartlägg problemet och orsaker till det, till exempel genom en LFA-analys.

Läs om hur du kan göra en LFA-analys här. (.pdf) Öppnas i nytt fönster).


Omvärldsanalys

Vad har andra gjort?


Intressentanalys

Vilka parter behöver vara med för att kunna lösa problemet?


Avgränsa projektet

Ett avgränsat projekt som har fokus på att lösa ett specifikt problem är lättare att både sälja in och genomföra.


Mål

Formulera målen för projektet.