Logotyp på utskrifter

Planera projektet

För att planera projektet kan man använda sig av metoden för LFA (logical framework approach) för att underlätta. Det finns en handledning för metoden.

Läs om hur du kan göra en LFA-analys här. (.pdf) Öppnas i nytt fönster).

Projektets mål och syfte

Vad ska projektet åstadkomma för förändring? Vilka behov ska projektet lösa och för vem? Vilka metoder behöv för att göra det, och hur ser den tänkta verksamheten ut? Vilken organisation och vilka resurser behövs för att genomföra projektet?

Riskanalys

Vilka risker kan hota projektet? Vilken är sannolikheten att de uppstår, och vad blir konsekvenserna? Hur åtgärdar man dem?

Tidplan

Rita upp hela tidplanen för projektet så att det inte dyker upp oväntade saker som behöver lösas med kort varsel.

Projektorganisation

Vilken organisation är projektägare och ansvarar ytterst för projektet? Vilka personresurser behövs i projektet? Hur ska projektet organiseras för rapportering och redovisning? Vilka ska sitta i styrgruppen?

 

Ta del av skriften från SPeL om styrgruppsarbete.

Från mötesproffs till utvecklingsmotor (.pdf öppnas i nytt fönster.)