Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

NESE

Equal UP - Utvecklingspartnerskapet NESE vill förändra förvaltningar, deras strukturer och hur de jobbar gentemot aktörer inom den sociala ekonomin.

NESE – Ny ekonomi och socialt entreprenörskap
 
Kooperativ KonsultUtvecklingspartnerskapet NESE vill förändra förvaltningar, deras strukturer och hur de jobbar gentemot aktörer inom den sociala ekonomin.
 
Men partnerskapet vill också förändra attityder inom den sociala ekonomin så att de kan verka på ett bättre och mer konkurrenskraftigt sätt.
 
Det övergripande målet är att närma den offentliga sektorn och den sociala ekonomin, så att de arbetar med varandra, inte emot.

– NESE ger olika diskriminerade grupper möjlighet att förändra sin verksamhet och sina liv. Men NESE behövs också eftersom samarbetet mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin behöver förändras och de behöver alla fundera över sina nya roller, säger Sven Bartilsson, koordinator för utvecklingspartnerskapet NESE.

NESE är ett samarbete mellan förvaltningar som vill hjälpa till att etablera den sociala ekonomin, offentlig sektor och föreningar. Inom ramen för NESE bedrivs tolv olika verk samheter. Verksamheterna utgår från olika föreningars idéer om vad de vill göra, hur de vill utveckla sin verksamhet och sälja sina tjänster.

NESE stöder olika etniska föreningar som vill starta kooperativa äldreomsorgsföretag. Tanken är att varje verksamhet ska bli självständig och fortsätta fungera även efter Equalperiodens slut.
  
Verksamheterna är födda i gränslandet mellan stadsdel och förening och de har den offentliga sektorn som grund. Målsättningen är att möta de behov människor själva artikulerar och stödja dem.
 
NESE vill bidra till att skapa en modell för samarbete som kan fungera. Det handlar till exempel om hur tjänstemannen ska möta den turkiska föreningen som vill starta ett äldreboende. Och om hur föreningen ska närma sig tjänstemannen.

Utvecklingspartnerskapet tittar också på hur offentlig upphandling fungerar för sociala företag.

– Det finns en massa svårigheter. Därför har vi något som vi kallar arenaaktivitet, som är en form av workshops. De som medverkar är folk som har makt att förändra och påverka rådande strukturer.
 
Vi använder fall från NESE:s olika verksamheter som exempel för att problematisera, titta på tillämpliga lagar och liknande. Utgångspunkten är att förändra till det bättre, berättar Sven Bartilsson.

Arenaaktiviteterna görs utifrån att det dyker upp problem. En arenaaktivitet kan till exempel vara en utbildningsdag om social ekonomi för folk som jobbar i stadsdelsförvaltningen. Utvecklingspartnerskapet vill på så sätt hitta sätt som gör det möjligt att etablera sociala företag.
 
Det handlar mycket om samarbete mellan olika aktörer och hur regler och attityder i den offentliga sektorn är. En viktig del av utvecklingspartnerskapets arbete är att ge handledning till tjänstemän inom den offentliga sektorn.

NESE gör även en studie om kapitalförsörjning för sociala företag. Studien ska ge kunskap och kompetens hos de sociala företagen om hur man ger vinst, skapar kapital, helt enkelt hur man driver ett framgångsrikt socialt företag. NESE kommer att, utifrån studien, anordna seminarier riktade mot de sociala företagen.

NESE samarbetar transnationellt med utvecklingspartnerskap i Italien, Storbritannien och Tyskland, som även de arbetar inom den sociala ekonomin.
 
Tillsammans arbetar utvecklingspartnerskapen för att stärka relationerna mellan den frivilliga och den offentliga sektorn. Man samarbetar även kring olika temaområden, som finansiering, stödstrukturer och socialekonomi.

– Vi lär oss mycket av detta erfarenhetsutbyte. Vi ser hur man arbetar i olika länder, hur man hanterar oväntade problem som dyker upp och hur man löst olika saker. Framför allt så ser vi vad som inte fungerar, säger Sven Bartilsson.