Logotyp på utskrifter

Utlysning Fead 2018

Svenska ESF-rådet avsätter 24 miljoner kronor till projekt som kan bedrivas i hela landet.

Projekt som godkänns ska syfta till att individen får nödvändig samhällsinformation och/eller kunskap om preventiv hälsa.

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2019. Projekten ska avslutas senast den 31 december 2020. Svenska ESF-rådet har möjlighet att besluta om förlängning.

Utlysningen stänger kl. 16.00 onsdagen den 17 oktober 2018. 

Utlysningen riktar sig till

Utlysningen riktar sig främst till större organisationer eller myndigheter med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Det är en fördel om organisationen finns representerad och/eller har samarbetspartners i flera delar av landet.

Målgruppen är utsatta och icke ekonomiskt aktiva personer som främst är EU/EES – medborgare och som tillfälligt vistas i Sverige. Gruppen är vanligtvis mycket rörlig och saknar ofta kontakt med såväl myndigheter som organisationer.

 

Utlysning Fead-insatser 2019-2020

 

Utlysningen

Utlysning Fead-insatser 2019-2020

Frågor

Vid frågor kring denna utlysning kontaktas Heidi Knorn (heidi.knorn@esf.se) eller (johan.nordqvist@esf.se).