Logotyp på utskrifter

Nationell tilläggsutlysning Fead insatser 2020 - 2022

Svenska ESF-rådet avsätter högst 10 098 473 kronor till pågående Fead-projekt.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2020. Projekten ska avslutas senast den 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet har möjlighet att besluta om förlängning. Utlysningen stänger kl. 16:00 onsdagen den 18 september 2019.

 

Utlysningen riktar sig till pågående Fead projekt vilka är beviljade inom ramen för utlysning 2018/00329

 

 

Utlysning - Nationell tilläggsutlysning Fead insatser 2020 - 2022