Logotyp på utskrifter

Nationell utlysning: Fead-insatser 2019-2020

Svenska ESF-rådet avsätter 24 miljoner kronor till projekt som kan bedrivas i hela landet.

 

Projekt som godkänns ska syfta till att individen får nödvändig samhällsinformation och/eller kunskap om preventiv hälsa.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2019. Projekten ska avslutas senast den 31 december 2020. Svenska ESF-rådet har möjlighet att besluta om förlängning.

 

Utlysningen stänger kl. 16.00 onsdagen den 17 oktober 2018. 

 

Till utlysningen