Logotyp på utskrifter

Ledamöter

Här hittar du de organisationer som regeringen har utsett ska ingår i Feads Övervakningskommitté har utsedd ledamöterna. Länkar till alla organisationer öppnas i nytt fönster.

 

Organisation: Ledamot: Suppleant:
Socialdepartementet

Karin Hjelmer

Vakant
Forte Ulla Wallin Vakant
Forum – idéburna organisationer
med social inriktning
Göran Pettersson  Vakant
Frälsningsarmén  Larisa Lacatus Per-Uno Åslund 
Göteborgs stad Ragnhild Ekelund Vakant
Läkare i världen  Sofia Rönnow Pessah Lena Thurang
Länsstyrelserna Margareta Johansson   Vakant
Kronofogdemyndigheten   Lars Klint  Vakant
Nätverket för utsatta EU-medborgare  Mats Åberg   Sven Hovmöller
Polisen  Vakant Vakant
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,
Hälsa och Likabehandling, RFHL
Mikael Zeander Antonny Illes
Romano Pasos Research Centre

 Gregor Kwiek

 Vakant
Rädda barnen

 Alexandra Fritzon

Emil Grönwall
Röda korset Johanna Saunders Linda Beskow
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS Icke aktiva  Vakant
Socialhögskolan, Lunds universitet Hans Swärd  Vakant
Socialstyrelsen

Anette Agenmark

 Marcus Knutagård
Stockholms stad Gertrud Brorsson Vakant
Sveriges kommuner och landsting, SKL Leif Klingensjö  Kristina Cunningham
Sveriges kristna råd  Jacob Evertsson  Vakant
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner Kjell Larsson Susanne Svensson
Verdandi Kerstin Källander Rasken Andréasson