Logotyp på utskrifter

Författningar

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit följande förordning för Fead:

 

Den svenska regeringen har antagit följande förordning för Fead.