Logotyp på utskrifter

Behövs medfinansiering?

Nej, Fead:s medfinansiering kommer via staten och är därmed ordnad på nationellt nivå. Projekten får därmed 100 procents finansiering av Svenska ESF-rådet.