Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckla er projektidé

Ofta börjar en projektidé att växa fram när man har ett problem som behöver lösas. Ju tydligare man kan beskriva sin projektidé desto lättare är det oftast att kunna förankra sitt projekt både internt, mot samarbetspartners och finansiärer.


Formulera problemet

Kartlägg problemet och orsaker till det, till exempel genom en LFA-analys. Om möjligt, involvera intressenterna i formuleringen. De kartläggningar och analyser som görs ska bygga på könsuppdelade uppgifter i syfte att säkra jämställdhetsperspektivet. Analysen behöver också ta hänsyn till tillgängligheten för målgruppen.

Läs om hur du kan göra en LFA-analys här. (.pdf) Öppnas i nytt fönster).


Omvärldsanalys

Vad har andra gjort? Det behövs mer kunskap om målgruppen för Fead-fonden och alla de insatser som gjorts och görs. Se i programförslaget för Fead-fonden vad omvärldsanalysen innehåller.


Intressentanalys

Vilka parter behöver vara med för att kunna lösa problemet? Hur ser målgruppens villkor ut? Här bör målgruppen involveras då de har första hands kunskap om sin situation.


Avgränsa projektet

Ett avgränsat projekt som har fokus på att lösa ett specifikt problem är lättare att både sälja in och genomföra.


Mål

Formulera målen för projektet. Målen ska ta hänsyn till jämställdhet och tillgänglighet.