Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Planera projektet

Tidplan

Rita upp hela projektet tidplanen för projektet så att det inte dyker upp ovändade saker som behöver lösas med kort varsel.


Riskanalys

Vilka risker är sannolika att projektet råkar ut för?


Aktiviteter

Hur ska projektet gemomföras? Vilka olika aktiviteter behöver genomföras? Finns aktiviteter kopplade till jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet? Hur kommer likabehandling och icke-diskriminering att säkras?


Projektorganisation

Vilken organisation är projektägare och ansvarar ytterst för projektet? Vilka personresurser behövs i projektet? Vilka ska sitta i styrgruppen? Vem/vilka har ansvaret för att följa upp och dokumentera projektet? Vem/vilka kommer att följa upp arbetet med jämställdhet och tillgänglighet?

 

Ta del av skriften från SPeL om styrgruppsarbete.

Från mötesproffs till utvecklingsmotor (.pdf öppnas i nytt fönster.)