Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Varför kräver Fead jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv på allt?

Både på EU- och nationell nivå ska perspektiven beaktas. Det finns lagar och regler kring antidiskriminering som täcker en rad områden i samhället och arbetslivet.

 

Projekten ska i sin verksamhet ha insatser som kommer kvinnor och män tills dels på lika och tydliga förutsättningar. Funktionsnedsättningar kan vara synliga och osynliga. I fall projektet arbetar på en tillgänglig grund kommer alla kunna ta del av insatserna. Om projektet har rätt metoder för att belysa funktionsnedsättningar kan rätt stöd i rätt tid ges till individerna.

 

Erfarenheter visar att allt arbete behöver utvecklas och förfinas och så är det med jämställdhet och tillgänglighet. EU anser inte att vi än har nått målet. Projekten behöver därför genom Fead:s medel kartlägga och analysera för att fatta beslut och genomföra de insatser som förbättrar förutsättningarna för kvinnor och män, med eller utan funktionsnedsättningar.