Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

CFAR-nummer

När du ansöker behöver du ha tillgång till organisationsnumret och CFAR-numret för din arbetsplats. (CFAR-nummer är Statistiska centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen). Om du är osäker på CFAR-numret kan du söka fram det i Statistiska Centralbyråns företagsregister.