Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sociala företag-Framtidens Hjo

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten Forum, Individ & Familjeomsorgen
KontaktpersonPernilla Lundmark
E-postpernilla.lundmark@hjo.se
Telefonnummer0503-35086
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-13
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Denna förstudie syftar till att se potentialen vad det gäller sociala företag. Vill med med detta projekt undersöka om sociala företag är en bra framtida lösning för människor som finns i utanförskap. Vi tycker att det är viktigt att ge dessa personer en positiv framtidstro. Vår förstudie har en tydlig koppling till Hjo kommuns vision 2013 " Tillsammans skapar vi framtidens Hjo".

Bakgrund

För personer som har varit arbetssökande en längre tid saknas det inom Arbetsmarknadsenheten konkreta vägar som kan underlätta vägen tillbaka till arbetslivet. Arbetsmarknadsenheten (AME) har fungerande samverkan med andra myndigheter och verksamheter i syftet att det ska vara en så smidig ingång till AME som möjligt. Det saknas dock en tydlig väg ut från AME, ut till arbetslivet. AME efterfrågar större kunskap i hur man på ett effektivt sätt kan få ut människor i arbete, utefter deras egna villkor och förutsättningar. Ett sätt skulle kunna vara att kommunen är med och initierar sociala företag tillsammans med deltagarna i syftet att de ska närma sig arbetslivet och att de således i egen takt kan öppna dörren till arbetsmarknaden. Vi vill lära oss mer om hur sociala företag kan bidra till en bredare arbetsmarknad.

För att inte utesluta någon person som är arbetssökande vill vi ha ett brett fokus och rikta resurser främst mot de som står långt från arbetsmarknaden men även mot dem som riskerar att hamna i utanförskap. AME i Hjo har under 2014 ett speciellt fokus mot ungdomar och detta kommer att avspeglas även i detta projekt. Vi är övertygade om att ett socialt företag kan utvecklas bäst då det har byggts upp av en mångfald av människor ur ålder-, genus-, hälso-, och etnicitetsperspektiv. Att se vad varje människa kan bidra med och se det friska hos varje människa är en förutsättning för ett lyckat företag. Att skapa ett företag med människor med olika förutsättningar och kompetenser bidrar till en människosyn som exemplifierar Hjo kommuns vision: Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. När det gäller AME:s verksamhet återspeglas de i kommunens vision då AME ska vara med och finna lämpliga sysselsättningar för de som behöver en extra hjälp att komma närmare arbetsmarknaden. Vi måste skapa ett större underlag när det gäller olika former av sysselsättningar, då att det passar fler och kan anpassas efter individers behov. Vi på AME vill utöka samarbetet och få till goda möten med näringsliv (Tillsammans), vi vill utöka vår potential till att utveckla sysselsättningar för tidigare nämnda grupper i kommunen (skapar vi) och vi vill hålla en hög kvalité på kommunens verksamheter (framtidens Hjo).

Ett socialt företag riktar sig dock främst för personer som har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och det är också dessa personer som riskerar ett långt utanförskap. Denna projektansökan syftar till att kartlägga om sociala företag skulle kunna begränsa utanförskap.

Arbetsmarknadsenheten ansöker om ekonomiska medel som gör det möjligt för en projektanställning i syftet att inhämta mer kunskap om sociala företag.

Projekledarens roll blir att:

• Inhämta mer kunskap i hur man startar ett socialt företag och hur det ska drivas.
• Väcka ett kommunalt och politiskt intresse för sociala företag och förankra tanken hos berörda myndigheter, organisationer och näringsliv.


Förstudien syftar till att vara en kartläggning angående om sociala företag kan vara ett verktyg för våra verksamheter. Detta görs genom att studera andra kommuner som har kommit längre i arbetet med sociala företag och genom att sprida kunskapen till näringsliv och kommunala verksamheter i forum där merparten av dessa verksamheter finns representerade.
I förstudien ska en SWOT- analys göras om huruvida förutsättningarna finns för att framgångsrikt bedriva sociala företag i Hjo.
Genom att ta del av relevanta rapporter och forskningsresultat kopplat till målgruppen, kartlägga och se på goda exempel, skapas ökad kunskap för det fortsatta arbetet.

Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett långt utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inhämtandet av kunskap om målgruppen syftar till att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden. Kunskapen kommer att beaktas vid eventuell start av socialt företag.

Kommun

  • Hjo