Logotyp på utskrifter

Nya Tag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVärldens Centrum AB
KontaktpersonKatarina Péntek Fransson
E-postpentek@varldenscentrum.se
Telefonnummer031-19 90 79
Beviljat ESF-stöd3 248 548 kr
Total projektbudget8 990 498 kr
Projektperiod2008-08-04 till 2010-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet Nya Tag riktar sig till personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet har tydligt arbetsgivarperspektiv och samverkar med Mål 1-projektet Friska Tag. Erbjuder anpassad inslussning på arbetsmarknaden genom yrkesvägledning, coaching, arbetsprövning och praktik.

Bakgrund

Det finns ett stort behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och anpassad inslussning till arbetsmarknaden för människor, som länge varit borta från arbetslivet av ohälsorelaterade orsaker. Samtal med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänster/Individ och Familjeomsorger i Göteborg och kranskommuner understryker detta. ESF-rådets regionala analys av Västsverige visar att en av tio i arbetsför ålder (110 000 personer) idag har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Det finns människor som inte har fått medicinsk diagnos på sina problem, andra har aldrig kommit in i sjukförsäkringssystemet - frånvaron från arbetsmarknaden är även för dessa personer ohälsorelaterad. Att få ner ohälsotalen samt att få så många som möjligt att återinträda i arbetslivet är prioriterat område. Vinsterna är höga både för samhället, för arbetsgivare och för individen själv. Det handlar om ökad produktion och produktivitet, ökad känsla av välmående och delaktighet samt minskade kostnader i form av bidrag, mm. Vägen tillbaka är dock i många fall komplicerad för den enskilde individen. Ju längre bort från arbetsmarknaden man befinner sig, desto svårare är det att återvända. Man har under lång tid vant sig vid tanken att man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Olika typer av hinder reses när processen blir aktuell. Det kan vara hinder av mental karaktär, av familjeskäl, av svårigheter att hitta en anpassad arbetssituation osv. Individen behöver stöttning i att se sin friska sida, att tro att det finns en plats även för honom/henne och motivation att lägga ner ett arbete för att ta sig dit. Arbetsgivaren å sin sida behöver trygghet när han/hon tar in en person med lång frånvaro från arbetsmarknaden och många gånger hjälp med att anpassa arbetssituationen. Kostnaderna får inte blir högre än vinsterna. Det arbetslivsinriktade rehabiliteringsbehovet finns alltså inte bara hos personer, som är knutna till Försäkringskassan genom sin försörjning. Behovet finns också hos personer som är ”noll-klassade”, det vill säga • personer som innan sin sjukdom inte hade försörjning via ett arbete och därför inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan eller • personer, vars sjukdom inte godkänns av Försäkringskassans förtroendeläkare och därför inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Dessa personer försörjs ofta genom Socialtjänstens försörjningsstöd. Frågan Socialtjänsten ställer sig är om dessa individer kan ta ett lönearbete. Arbetsförmågebedömning har många gånger gjorts men det finns behov av längre arbetsprövning och hjälp till inslussning i arbete. En tredje grupp med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering är personer, vars arbetsförmåga redan är bedömd och som på hel- eller deltid står till arbetsmarknadens förfogande. Dessa personer försörjs av A-kassa eller aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Trots att man bedömts som ”klar” för arbetsmarknaden kan det finnas ett stort behov av yrkesvägledning och en anpassad inslussning på arbetsmarknaden. Många av dessa personer befinner sig idag inom JOB, Jobb- och utvecklingsgarantin.

Syfte

• Att genom aktiv matchning underlätta för ovanstående målgrupper att hitta ett lämpligt arbete som man klarar av både fysiskt och psykiskt efter sin individuella förmåga.
• Att öka anställningsbarheten hos samtliga projektdeltagare - genom ökade insikter om sig själv i relation till arbetsmarknaden samt - genom aktuell arbetslivserfarenhet och färska referenser.
• Att fördjupa kunskapsutbyte och samverkan mellan projektaktörer.
• Att i samarbete med Friska Tag (Mål 1-projekt) skapa nätverk för arbetsgivare där man kan hjälpas åt kring friskvård, rehab och rekrytering.

Målsättning

Projektet ska löpa i 2 år perioden augusti 2008 – juni 2010. Under denna period ska 140 personer genomgå yrkesvägledning och arbetsprövning i projektet. Målsättningen är att: • 56 personer ska ha fått arbete efter sin tid i projektet (40%) • 10-15 personer fortsätter i utbildning (ca 10%) Resterande personers anställningsbarhet ska ha ökat genom aktuell arbetslivserfarenhet och färska referenser (uppskattat utfall). I några fall kommer det att konstateras att deltagaren är för dålig för att vara på arbetsmarknaden och att andra åtgärder behövs sättas in. Projektägare och underleverantörer har mångårig erfarenhet att arbeta med människor som är på väg tillbaka till arbetslivet efter lång sjukfrånvaro. Resultatet av insatserna har varit drygt 40% av deltagarna i arbete inom ett år. I detta projekt sätter vi målsättningen på 40%, vilket vi bedömer är ett realistiskt mål. Bedömningen görs utifrån att: • vi har fått signaler om att möjliga projektdeltagare är tyngre fall med mer komplex problembild än de som har deltagit åren innan; • arbetsmarknaden håller på att vända och färre arbetsgivare kommer att anställa. Vi tror ändå att 40% är realistiskt eftersom deltagarna i föreliggande projekt har flera möjligheter att hitta rätt arbetsgivare under projekttiden. Förväntade effekter för samarbetspartners: • Ökade insikter kring olika problembilder ur myndighetsperspektiv • Ökat gränsöverskridande samarbete mellan olika organisationer,

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler och aktiviteter är anpassade för att funktionshindrade ska kunna delta i projektet fullt ut. Lokalen finns på en lättillgänglig plats med parkeringsplatser i närheten samt nära allmänna kommunikationsmedel som buss och spårvagn. Hiss finns i fastigheten och lokalens toalett är handikappanpassad. Entrédörren mot gatan har ingen automatisk dörröppnare eftersom fastighetsägaren vill ha dörren stängd. Projektet löser detta genom att medarbetare går ner och öppnar dörren fysiskt för den som behöver det. Arbetsförmedlingen Rehabilitering är delaktig i projektet. Där finns det specialkompetens för hur man löser tillgänglighet för personer med speciella behov. Konsultation kommer att ske när en deltagare med speciella behov tas in i projektet. De fysiska aktiviteter, som finns inplanerade i projektet, anpassas efter funktionshindrade personers möjligheter att vara fullt delaktiga i exempelvis team-bildande aktiviteter mm. Världens Centrum AB har god erfarenhet av personer med funktionshinder i gruppaktiviteterna. Det har handlat om personer som är rullstolsburna; med gravt nedsatt syn; med social fobi; med schizofreni m fl. Dessa personer har ingått i ordinarie grupper, där hänsyn har tagits till deras speciella behov.

Jämställdhetsintegrering

Projektledningen ska involvera och påverka projektdeltagaren samt samverkanspartners i jämställdhetsfrågan.
Metoderna är:
• Rekryteringen - i möjligaste mån skall könsfördelningen vara jämn i deltagargrupperna.
• Yrkesvägledningen - jämställdhet kommer att diskuteras och problematiseras i den inledande yrkesvägledningens olika delar för att påverka deltagarna till nytänkande och vidgade perspektiv.
• Studiebesöken - minst ett av fem studiebesök ska göras inom ett yrke som är dominerat av det motsatta könet.
• Arbetsgivarkontakterna - jobbcoachen ska hjälpa arbetsgivaren i jämställdhetsfrågan genom att i möjligaste mån matcha det minst representerade könet om flera deltagare står till förfogande för yrket.
• Deltagarutvärderingar - deltagare kommer i slutet av projektets första aktivitet, yrkesvägledningen, att göra en utvärdering av den inledande tiden i projektet. Dessa kommer att redovisas så att man ser om det finns en avgörande skillnad mellan hur män och hur kvinnor upplever deltagandet i projektet. Detta kommer också att presenteras för projektets styrgrupp och på erfarenhetsmöten för handläggare. Genom styrgrupps- och erfarenhetsmöten kommer projektledningen att säkerställa att alla samverkande parter känner till jämställdhetsperspektivet i projektet. Kompetens i jämställdhetsintegrering finns i projektledningen. Konsekvenser för män och kvinnor i de förväntade resultaten och effekterna är:
• Minst 10 personer ska bli anställda inom yrken där det motsatta könet är överrepresenterat.
• Ökade kunskaper och insikter i hur jämställdheten ser ut på den svenska arbetsmarknaden
• Alternativa yrkesval ska öka utifrån belysningen av jämställdhetsperspektivet.

Transnationellt samarbete

Kontakter har tagits men ej formaliserats.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Angered

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö