Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nollvision Härryda

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsenheten Härryda kommun
KontaktpersonMaria Zetterqvist
E-postmaria.zetterqvist@harryda.se
Telefonnummer031-7246634
Beviljat ESF-stöd713 677 kr
Total projektbudget713 677 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Härryda kommuns långsiktiga mål är att uppnå nollvision för ungdomsarbetslöshet. För att uppnå detta krävs gemensamma krafttag och samverkan med såväl det lokala näringslivet som andra organisationer. Näringslivet har nu öppnat upp för samarbete och vill på sikt anställa mer svåranställda ungdomar, dvs ungdomar som kommer att kräva en hel del extra resurser och stöd för att uppnå det slutgiltiga målet -anställning. Flera organisationer vill nu samverka för att ta fram ett förslag på arbetssätt/metod på hur man stegvis skall kunna ta arbetslösa ungdomar närmare en anställning. Fokus kommer att ligga på de ungdomar som kräver extra stöd och resurser för att nå det slutgiltiga målet.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem både i Sverige och i Europa. Särskilt svårt att få arbete är det bla för ungdomar som ej gått ut gymnasiet, har funktionshinder, psykosociala problem, eller drogrelaterade problem. Samtidigt är många företag i behov av arbetskraft. Vi har hittills i Härryda varit bra på att fånga upp ungdomar i riskzonen för ett utanförskap. Flera företag i Härryda kommun är nu beredda på att ta ett större socialt ansvar och öppna upp för samverkan med ett flertal organisationer för att möjliggöra praktik och anställning även för de mer "svåranställda" ungdomarna. Med hjälp av näringslivet kommer vi nu även att kunna erbjuda vissa av dem arbete. Härryda kommun i partnerskap med näringslivet och andra organisationer vill verka för det långsiktiga målet: “nollvision för ungdomsarbetslöshet”. Vägen till arbete är olika lång för olika ungdomar. Det förstudien vill komma fram till är hur vi på ett nytt sätt kan samverka och genom gemensamma krafter ta så många arbetslösa ungdomar som möjligt ett, eller ett par steg närmare anställning. För vissa ungdomar kan det hjälpa med en kontakt eller praktik för att få anställning. För andra är processen längre och behovet av stöd och resurser mycket större för att lyckas nå det slutliga steget - anställning. För att lyckas med att få de mer resurskrävande ungdomarna gå hela vägen krävs gemensamma krafttag och ett bättre samarbete mellan kommun, andra organisationer, men framförallt måste näringslivet vara mer engagerat.
Göteborg - Landvetter flygplats som är lokaliserad i kommunen är under expansion, då ett airport city planeras här. 3 500 arbetstillfällen och ca 100 företag finns här idag. Detta gör området till den tredje största arbetsplatsen i Sverige utanför tätort. I och med expansionen kommer det att skapas ännu fler arbetstillfällen för ungdomarna. Många av företagen är mycket positiva till att samverka på ett nytt sätt för att kunna anställa olika typer av ungdomar. De vill föregå med gott exempel och inspirera andra företag att arbeta på liknande sätt. Samtidigt är de också intresserade av att anställa medarbetare som vill arbeta hos dem i många år framöver.
Planen med förstudien är att ta fram ett arbetssätt/metod som i framtiden skall kunna utvecklas och användas för att ta ALLA arbetslösa ungdomar (oberoende problem) stegvis närmare en anställning, ett arbetssätt som skall passa även mindre kommuner och regioner. Förstudien kommer i detta fall ha huvudfokus på samverkan och arbetssätt/metodutveckling. De deltagande aktörerna vill gemensamt ta fram ett arbetssätt som på ett framgångsrikt sätt arbeta med ungdomar som har problem och kräver en hel del extra resurser. Detta är en bred målgrupp. Mycket av forskningen på området är fokuserat på smalare grupper. Dock måste mindre kommuner kunna arbeta brett och vara flexibla med sina resurser och arbetssätt. Ett arbetssätt som fungerar på en smal grupp i större städer kan vara svåra att anamma för mindre kommuner

Målsättning

Det övergripande målet är att ta fram ett arbetssätt tillsammans med det lokala näringslivet som även mindre kommuner kan använda sig av för att få alla ungdomar, inklusive de som kräver extra resurser att stegvis närma sig en anställning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom funktionsnedsatta är en del av vår målgrupp kommer vi att tänka till extra noga för att anpassa arbetet så att de fungerar för dem då projektet startar. Under förstudien kommer vi se till att alla möteslokaler där vi har workshopsen och samverkansmötena är tillgänglighetsanpassade på bästa möjliga sätt. I Härryda kommun har vi en tillgänglighetsdatabas där man kan se hur de olika lokalerna är tillgänglighetsanpassade med ramper, toaletter, teleslingor etc.
För att alla samverkanspartner skall få möjlighet att ge input och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i mer eller mindre lika delar vill vi att de flesta aktörer är med på alla workshops och att alla är lika engagerade i samverkansmötena.

Vi kommer även att arbeta efter Härryda kommuns personalpolitiska program som är ett resultat av gemensamma samtal om vilka förhållningssätt som skall finnas på våra arbetsplatser samt förvaltningens strategi för arbetet med att motverka funktionshinder.

Information om projektet kommer att finnas tillgängligt på Härryda kommuns hemsida samt på flertalet av aktörernas hemsidor. Vill någon individ grupp få muntlig information om projektet kommer det att ordnas av projektledaren eller någon annan aktör.

Transnationellt samarbete

Eftersom kommuner i framtiden med största sannolikhet kommer att få ta ett betydligt större ansvar vad det gäller att få arbetslösa ungdomar i arbete kommer samverkansmetoden vi skall utarbeta få ett stort nationellt, men även ett europeiskt värde. Alla EU-medlemsländer arbetar med strategin Europa 2020 med målet att öka tillväxten. Skall tillväxten öka är det mycket viktigt att vi får bukt med den växande ungdomsarbetslösheten, vilket är ett stort problem som de flesta EU-medlemsländer brottas med just nu. Det är därför av stor vikt att nyttja erfarenhetsutbyte med organisationer som arbetar på liknande sätt i ett eller flera andra europeiska länder. Här kan vi få ytterligare input i utvecklingen av arbetssättet/metoden eller metoder som kompletterar vårt. Hittills har vi haft lite kontakt med organisationer i Danmark, men har även möjliga kontakter i Belgien, Tyskland och Italien.
Planen är att vi fördjupar de kontakter vi har haft/har och stämmer träff/möte i två av dessa länder för erfarenhetsutbyte samt planer för framtida utbyten. Naturligtvis välkomnar vi parter att också besöka oss i Härryda.
Det kan även på lång sikt vara av stort värde att skapa kontakter och relationer i andra länder. Dels för att kontinuerligt få input och tillsammans kunna vidareutveckla de metoder man arbetar med. Dels eftersom erfarenheter visar att många långtidsarbetslösa (inkl ungdomar) återgår till studier eller lyckas få en anställning då man praktiserat/volontärarbetat utomlands (tex från ESF-projektet ITER) och att de ungdomar som har volontärarbetat eller lagt delar av sina studier utomlands har större chans att få anställning vid avslutade studier jämfört med dem som inte varit utomlands (bla en studie från UHR samt andra Europeiska Volontärprojekt påvisar detta). Organisering av eventuell praktik och volontärarbete utomlands underlättar betydligt om man redan har ett väletablerat nätverk i andra länder, vilket man planerar att bygga upp under denna förstudie.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen i Härryda
 • SWEDAVIA

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö