Logotyp på utskrifter

Kulturentreprenör

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegion Väst
KontaktpersonGöran Björkroth
E-postgoran.bjorkroth@medborgarskolan.se
Telefonnummer0340-153 51
Beviljat ESF-stöd481 815 kr
Total projektbudget481 815 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

PÄ har inte fyllt i detta fält.

Bakgrund

Projektidén handlar om att främja entreprenörskap hos kulturarbetare som har kreativa förmågor men ofta saknar nödvändiga kunskaper och affärsmässighet för att kunna utveckla och bredda sin kompetens, både som egen konstnär-företagare och som innovativ samhällsresurs i samspel med institutioner, kommuner, företag, organisationer m fl. Detta innebär att även kulturförvaltningar, företag, organisationer m fl har ansvar för att initiera och medverka i skapande processer som vill resultera i berikade kulturupplevelser, produktdesign, attraktiva miljöer, nytt lärande m m. Upplevelser, tjänster och kunskap blir allt viktigare för innovation och tillväxt i kunskaps- och tjänstesamhället.

Projektet Kulturentreprenär ansluter väl till Region Hallands utvecklingsstrategi:
"Konst och kultur är en del i en levskraftig landsbygd och i attraktiva stadsmiljöer. Konstnärligt skapande och entreprenörskap bidrar till att skapa kreativa mötesplatser som sjuder av idéer, projekt och kulturarrangemang. Region Hallands strategi är att förstärka kulturens kraft. Det görs genom samverkan med kulturinstitutioner, regionala föreningar, enskilda kulturskapare och alla andra som vill driva projekt och kulturarrangemang. Kulturarbetare är nyckelpersoner i Hallands utveckling. De ska ha förutsättningar att axla denna roll".

Samhällsresurs med oförlöst potential
Många välutbildade kulturarbetare är undersysselsatta och har svårt att utveckla och leva på sitt konstnärskap. Många är permanenta deltidsarbetslösa. Arbetssituationen är komplex och inom flera yrkesområden råder överetablering. Insiker om kulturens potentioal för profilering, innovativ och tillväxt har börjat slå rot hos regionala/kommunala organ och inom näringslivet - se Region Halland ovan. Men dessa "marknader" för kulturella innovationer har ännu inte utvecklat motsvarande vana som beställare och medverkande i kulturprojekt, sponsring m m. Situationen kan bidra till att kulturarbetare resignerar och privatiserar sin konstnärliga utövning.

Aktörsmodell skapar dynamik
Skapande processers betydelse för småföretagande, entreprenörskap och tillväxt står högt på dagordningen hos många av landets universitet/högskolor och forskningsogan. Aktiva insatser efterfrågas av kulturarbetare, myndigheter, kulturinstitutioner m fl. För att sådana ska bli verkningsfulla krävs en ansats som involverar alla berörda parter. Hittills har olika försök främst fokuserat en aktör - kulturarbetaren. Om inte övriga aktröre (ofta 3-5) finns med i analysen och genomförandet blir resultatet sannolikt begränsat. Vi väljer den vetenskaplit beprövade "aktörsmodellen" som instrument för att skapa en dynamik i aktörsamspelet som bör ge mer hållbara resultat och spridningseffekter. Det finns dock många hinder att övervinna. Attitydfrågorna är grundläggande.

Syfte

Projektets syfte är att i samspel med kulturarbetare och övriga aktörer prova strategier, metoder och utbildning som utvecklas kreativt entreprenörskap och innovativa offentliga och enskilda kulturprojekt på olika arenor. Vårt syfte ansluter till de initiativa och program som idag ser kultur och skapande som en innovativ samhällsresurs. Här ingår att bidra till policies och utvecklingsprojekt som vill arbeta med kulturens potential som tillväxtfaktor.

Förprojekteringen avgränsande syfte är att i samverkan med berörda parter/målgrupper beskriva och analysera förutsättningar och modeller för kreativa processer i mötet kulturarbetare, institutioner, kommuner, företag, organisationer m fl. Detta bildare plattform för uppläggning och innehåll i ett följande genomförandeprojekt.

Målsättning

Förprojekteringens huvudmål är att bearbeta ett antal huvudfrågor om ett följande genomförandeprojekt. Ett viktigt delmål är att projektorganistationens parter genom sin medverkan får nya kunskaper, kontakter och stimulans för utveckling i egen verksamhet och i andra samverkansprojekt.

1. Projektidéns utgångspunkter - diskussion, nya aspekter, justeringar och förankring

2. Vad kännertecknar entreprenörskap på kulturområdet idag? - arbetsformer, forskning, pengar, policies...

3. Målgrupper, rekrytering - kulturarbetarnas yrkesområden och villkor är komplexa. KRO och Af Kultur blir sakkunniga i viktig utredning. Avgränsningar och deltagarurval är nyckelfrågor för ett genomförandeprojekt.

4. Vilka behov och kunskaper bör tillgodoses i ett genomförandeprojekt hos deltagande kulturarbetare?

5. Omfattning, uppläggning, innehåll och arbetsformer - exempel på övervägande:
- Hur många och långa pass i veckan? 6 och 8 månader? Vilken tid har deltagarna råd att satsa?
- Företagandets grunder och affärsidéer blir en del av kunskapsinnehållet. Men på vilken nivå? Arbetsformer...
- Avvägning mellan teori, övningar, företagsbesök, möten med entreprenörer och kulturpersonligheter.
- Vilka behov finns av resurser som stöder presonlig utveckling, coachning etc
- Lokaler, IT-stöd och andra praktiska funktioner

6. Underlag för och kontakter med företag, förvaltningar, kulturinstitutioner, konstnärskollektiv m fl som erbjuder en kreativ praktikplats/uppgift och vill delta e en skapande process.

7. Kontakter för utbyte med andra regioner, företag, forskare, kulturorgan m fl som kan förmedla erfarenheter, forskn ingsrön, plicyprpgram m m kring kultur och entreprenörskap. Kan det också öppna möjligheter för gränsöverskridande projekt även vad gäller fonder och finansiering. Danmar är intressant för oss i Halland

Projektet kulturentreprenör ger sig in på områden med inslag av Moment 22. Här finns knutar som bör lösas upp genom proaktiva ansatser och metoder. Attitydfrågorna har stor betydlese och det gäller bl a att hitta ett fungerande "språk" och kreativa aktivitetsformer i skärningspunkten mellan konstnärskpa och företagsekonomi.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inget direkt behov finns. Kan lösas om frågan blir aktuell.

Transnationellt samarbete

Frågorna om kultur, entreprenörskap och tillväxt är aktuella även internationellt. Många länder har skaffat sig försteg genom tradition och medvetna strategier, t ex Italien med sina profilerade regioner. Här uppe i Norden kan Danmark ha intressanta projekt. Det kan motivera kontakter med Jylland under förprojekteringen.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö