Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kraftfält Gullspång 1

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonBengt Höög
E-postbengt.hoog@gullspang.se
Telefonnummer0506-36175
Beviljat ESF-stöd245 759 kr
Total projektbudget245 759 kr
Projektperiod2009-01-10 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet sammanför aktörer för att gemensamt utveckla metod och arbetsprocess för att fastställa arbetsgivarnas behov av kompetens idag och i morgon. Projektet arbetar med att förändra attityder med särskilt fokus på jämställdhet och funktionsnedsättning.

Bakgrund

Gullspångs kommun är en liten kommun i Norra Skaraborg vars invånarantal under de senaste tio åren sjunkit med 13 % till idag 5 425 invånare. Kommunen är uppdelad i två huvudorter, Gullspång och Hova med en relativ jämn fördelning av invånare. Orterna har delvis olika kulturell bakgrund med jordbruksbygd i Hova och brukssamhälle i Gullspång. Bruket är sedan länge nedlagt. 2007 var antalet födda barn 40 st. vilket är under medel för riket. I Gullspång fanns 307 företag år 2006 och endast 24 av dessa hade mer än 10 anställda. 167 av företagen var soloföretag. I den statistik som presenterades i Dagens Industri den 19 sept 2008, visar Gullspång på 3,3 st nystartade företag per 1000 invånare för första halvåret 2008. I den statistiken har kommunen hamnat på 274 plats i landet. I övriga landet har dock små kommuner ökat antal nystartade företag. Totalt antal företag har ökat de senaste åren med ett mindre antal företag, vilket innebär att några äldre företag har lagt ner. Vilka de företagen är och varför de har lagt ner är inte känt av kommunens tjänstemän. Det torde vara viktigt att ta reda på bakomliggande orsaker för nedläggning av företag alternativt ta reda på om företagen flyttat till annan ort. Det är också synligt på olika sätt att kvinnors villkor i Gullspång behöver utvecklas och synliggöras då de på flera punkter inte når upp till männens nivå och inte heller till rikets nivå som helhet. Kvinnor i Gullspång arbetar i hög grad deltid, har lägre lön men högre utbildning än männen. Utbildningsnivån i Gullspångs kommun är låg,17 % (Kvinnor 23%) av befolkningen har eftergymnasial utbildning mot 34 % (kvinnor 37 %) för riket. Kvinnors företagande är lågt Av de 307 registrerade företag i kommunen är kvinnorna registrerade för 70 företag, 54 av dessa är enskilda näringsidkare och 43 av dem drivs utan anställda. Sammanfattningsvis har kvinnorna högre utbildning, arbetar deltid och har lägre lön. De är underrepresenterade i näringslivet och endast 24 % kvinnor återfinns på chefsnivå och då som mellanchefer med kommunen som arbetsgivare. Kvinnors arbetslöshet är högre än männens. I kommunen finns alla grupper med fysisk, psykisk eller intellektuella funktionsförmåga representerade och det är mycket liten tillgång till arbetstillfällen för de personerna i kommunen. Tjänstemän på socialförvaltningen upplever att kommunen har en något högre siffra än riket som helhet vad gäller antalet medborgare med funktionshinder. En möjlig förklaring till detta kan vara att det är billigt att leva och bo i Gullspång. Socialförvaltningen är på gång med statistik omkring statusen för männsikor med funktionshinder (funktionsnedsättning) i kommunen. Inför förprojekteringen har vi arbetat med brainstorming och följande frågor som uppstått vill vi lägga under PO 1, utlysning 4, "Kraftfält Gullspång 1":
- Vad vet vi om Gullspång idag och om tio år? - I vilka branscher finns dagens företag? - Åldersstruktur på företagarna? - Ålder/kön/etnicitetsstruktur hos anställda? Vad är styrkan/svagheten i denna struktur. Vilka är hoten och möjligheterna? - Vilken är företagarens inställning till att anställa kvinnor/män eller personer med funktionsnedsättning. - Vilken kompetens finns det i företaget idag och vilket behov har man? - Vad tror man att man behöver vad gäller kunskap och kompetens om 10 år? - Vilken insikt har man om diskrimineringslagarna och alla människors rätt till likabehandling. När sammanlagd statistik visar på så många negativa siffror behöver man ta fram en genomarbetad övergripande strategi, men även en operativ plan för att förändra attityder i samhället både till företagande och till jämställdhet och funktionsnedsättning samt att öka entreprenörskapet i kommunen. Det är en process som sträcker sig över tid och involverar flera aktörer och behöver integreras både vågrätt och lodrätt i samhället. För att ta fram den strategin behövs svar inom flera områden och vi har då valt att arbeta efter en modell med ansökan om projektmedel för förundersökningar i både PO 1, utlysning 4 under namnet "Kraftfält Gullspång 1" och inom PO 2 utlysning 4, under namnet "Kraftfält Gullspång 2". Det för att få svar på frågor inom olika områden och för att i ett senare skede sammanföra resultaten i ett genomförandeprojekt. Båda förprojekteringarna är en del av ett gemensamt övergripande syfte med egna delsyften i förprojekteringarna. Hur arbetet ska utvecklas i den planerade gemensamma genomförandefasen mot det övergripande syftet utgår från resultaten i förprojekteringarna. I det här arbetet förutsätter den ena ansökan den andra för att det övergripande syftet ska nås.

Syfte

Övergripande syfte för Kraftfält Gullspång är att få en samlad bild över företag i kommunen, kompetensen och kompetensbehovet hos de redan anställda och de personer som finns tillgängliga i arbetskraften i Gullspång. Det för att kunna möta företagens behov av anställningsbar personal ev efter utbildningsinsatser och insatser av yrkesintroduktion. Hjälpa till vid generationsväxlingar för att förhindra nedläggning eller utflyttning av verksamheter samt förändra attityder till företagande och entreprenörskap. Syfte för förundersökningen i PO 1, "Kraftfält Gullspång 1" Arbeta fram en metod och modell för att analysera och identifiera kompetens, behov, önskemål och problematik hos privata företag och offentlig sektor inom Gullspångs kommun. Det gör vi genom att: 1. Kontakta de aktörer som sitter på kunskap om kommunens företagande och arbetskraftsutbud idag och påbörja ett samarbete med dem. Troliga aktörer är företagarföreningar, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltning och kommunens arbetsmarknadsenhet. 2.Ta fram ett arbets/enkätunderlag, som ska användas senare under genomförandeprocessen för att kartlägga företagens nuläge. Enkäten ska utgöra underlag för ett personligt samtal med företagen och företagarna utifrån nuläge och framtid. Det inkluderar då med automatik frågor om kompetensbehov, attityder till funktionsnedsättning och jämställdhet samt generationsväxling. Då många företagare är enkättrötta är det en förutsättning att samtliga aktörer kan gå ihop om frågor i enkäten så att alla aktörers perspektiv på frågorna tas tillvara. 3. Informera företagen om den nya diskrimineringslagen och om deras ansvar för att följa den och visa på hur företagandet utvecklas om alla människors erfarenhet och kompetens tas tillvara. Informationstillfällena ska var en grund för samtal om såväl värdegrund som den ekonomiska nytta företag kan ha av se alla människor. Seminarierna ska tillsammans ta fram en SWOT-analys i två nivåer där jämställdhet och förutsättningar för att anställa personer med funktionsnedsättning tas upp både ur ett företagar- som samhällsperspektiv.

Målsättning

1. En arbetsgrupp ska ha bildats där representanter för samtliga aktörer är representerade (gemensam för PO 1, "Kraftfält Gullspång 1 och PO 2, Kraftfält Gullspång 2). Detta för att allas perspektiv på företagande ska tas tillvara och för optimalt resultat. 2. Ett handlingsplan för arbetsgång och till arbets-/enkätsunderlag ska ha tagits fram och testats på minst fem företag. Därefter ska underlaget utvärderas av arbetsgruppen för att bli så bra som möjligt. Det färdiga dokumentet ska sedan användas för samtal i genomförandeprojektet. 3. Fyra samtals- och informationsseminarier utifrån diskrimineringslagen och med särskild inriktning på jämställdhet- och funktionsnedsättning ska genomföras. Varje seminarie ska arbeta fram en SWOT-anlys som sedan ska sammanställas och utgöra underlag för senare genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lärcentrums lokaler i Gullspång är tillgängliga för personer som är rullstolsburna, det finns hörslingor i vissa av kommunens lokaler och vi har tillgång till hjälpmedel för synskadade. Lärcentrums personal har erfarenhet av olika funktionsnedsättningar, eftersom detta ingår i deras utbildning. Sommaren 2008 fick samtlig personal en genomgång av den diskrimineringslag som kommer att gälla från den 1 jan 2009. Några av personalen har också personlig erfarenhet av olika funktionsnedsättningar. Övriga funktionsnedsättningar anpassar vi oss till efter behov t ex kan vi ordna rum utan stimuli för personer med Asperger och även dövtolk om så skulle behövas.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö