Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Friskare arbetsliv i Sjuhärad (FAIS)

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen PROTEKO
KontaktpersonPeter M Larsson
E-postpm.larsson@proteko.se
Telefonnummer033-20 49 50
Beviljat ESF-stöd119 000 kr
Total projektbudget157 000 kr
Projektperiod2008-04-21 till 2008-09-21
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Olika forskningsrapporter pekar på att många anställda inte mår bra på sin arbetsplats.
Rapporterna visar också att i arbetsgivarringar deltagande arbetsgivare och arbetstagare ser ökade möjligheter till en "frivillig rörlighet", lättare och snabbare återgång efter sjukskrivning samt en ökad trygghet.

Vi vill skapa förutsättning för ett stort projekt i sjuhärad med syfte att med gemensamt arbete mellan olika arbetsgivare och myndigheter arbeta för en ökad arbetshälsa och en ökad rörlighet mellan arbetsgivarna.

Detta sker genom en kartläggning av aktuell situation hos deltagande arbetsgivare, att utveckla "verktyg/metoder" (innovativa, preventiva och rehabiliterande insatser) samt former för en förstärkt arbetslivsinriktad rehabilitering för att bryta de långa sjukskrivningar samt preventiva insatser för att förhindra att sjukdom uppstår.
Samt skapa ett formellt nätverk för samarbete och samverkan mellan arbetsgivare, myndigheter, organisationer arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer för friskare arbetsliv i sjuhärad

För att lyckas krävs det att många olika aktörer samverkar och samarbetar mot samma mål.

Innehåll och konkret uppläggning av projektet kommer varje arbetsgivare, myndighet och organisation få möjlighet att påverka, tanken är att använda den kunskap, kompetens och erfarenhet som redan finns.

Bakgrund

A:
Många anställda, i vissa yrken lågutbildade kvinnor, mår inte bra i sitt arbetsliv. Flera inom denna grupp vill men har svårt att bryta ett negativt mönster vilket innebär att de arbetar kvar på sin befintliga arbetsplats där de inte trivs. Detta leder till kortare och längre sjukskrivningar samt mindre motivation i arbetet.

En forskningsrapport utförd av Gunnar Aronsson vid Arbetslivsinstitutet visar att många arbetstagare inte mår bra i sitt arbetsliv. Rapporten visar att av den totala arbetskraften i Sverige är var femte person i farozonen att bli sjukskriven och var tredje i behov av någon form av förändring. I undersökningen svarade 8 % att de upplevde sig inlåsta på fel arbetsplats, 20 % kände sig inlåsta både i sitt yrke och på sin arbetsplats (dubbelt inlåsta). 63 % uppgav att de kände sig tillfreds med både sin arbetsplats och sitt yrke.

En utvärdering av projekt om arbetsgivarringar inom DYNAMO-programmet (VINNOVA VR 2007:12) visar att deltagande arbetsgivare och arbetstagare ser ökade möjligheter till en "frivillig rörlighet", lättare och snabbare återgång efter sjukskrivning samt en ökad trygghet.

Vi vill med förprojektet
- kartlägga den erfarenhet och kunskap som finns inom området
- kartläggning av sjukskrivna (gruppen som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning eller sjukpenning) utifrån ett
genusperspektiv
- utveckla "verktyg/metoder" (innovativa, preventiva och rehabiliterande insatser) som underlättar för arbetstagare
att snabbare återgå till arbete efter sjukskrivning samt ökar möjligheten till rörlighet (byte av arbetsplats och
arbetsuppgifter)
- former för en förstärkt arbetslivsinriktad rehabilitering för att bryta de långa sjukskrivningar samt preventiva
insatser för att förhindra att sjukdom uppstår
- skapa ett formellt nätverk för samarbete och samverkan mellan arbetsgivare, myndigheter, organisationer
arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer för friskare arbetsliv i sjuhärad

Syfte

Huvudsyftet med förprojektet är att:
- med gemensamt arbete mellan olika arbetsgivare och myndigheter arbeta för en ökad arbetshälsa och en ökad
rörlighet mellan arbetsgivarna

Delsyften
- kartlägga aktuell situation hos deltagande arbetsgivare
- utveckla "verktyg/metoder" (innovativa, preventiva och rehabiliterande insatser) samt former för en förstärkt
arbetslivsinriktad rehabilitering för att bryta de långa sjukskrivningar samt preventiva insatser för att förhindra att
sjukdom uppstår
- skapa ett formellt nätverk för samarbete och samverkan mellan arbetsgivare, myndigheter, organisationer
arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer för friskare arbetsliv i sjuhärad

Målsättning

Mål (förprojektering)
- 100 st. deltagande arbetsgivare (privata och offentliga), myndigheter och organisationer
- utveckla "verktyg/metoder" (innovativa, preventiva och rehabiliterande insatser) samt former för en förstärkt
arbetslivsinriktad rehabilitering för att bryta de långa sjukskrivningar samt preventiva insatser för att förhindra att
sjukdom uppstår
- formella avtal mellan deltagande arbetsgivare, myndigheter och organisationer (ökad rörlighet, arbetslivsinriktad
rehabilitering)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I samband med kartläggning finns erfarenheter och kunskaper avseende anställda med funktionshinder hos deltagande arbetsgivare, myndigheter och organisationer. Denna kunskap kartläggs och dokumneteras.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan Sjuhärad, lokalt
 • Sjuhärads Kommunalförbund

Samarbetspartners

 • Högskolan i Borås

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö