Logotyp på utskrifter

Fordon och framtid FP

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIDC West Sweden AB
KontaktpersonThomas Nilsson
E-postthomas@idcwestsweden.se
Telefonnummer0500-50 25 01
Beviljat ESF-stöd432 870 kr
Total projektbudget432 870 kr
Projektperiod2009-03-19 till 2009-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett av det största tillväxthindret för företagen är behovet av kompetensutveckling. Vi vill kunna tillmötesgå företagens behov genom att erbjuda både individuella och gemensamma kurser. Målsättningen är att under fem månader identifiera detaljerade kompetensutveckjlingsbehov i 45 företag.

Bakgrund

IDC West Sweden, nedan benämnt IDC, är en offentligt finansierad verksamhet och en del i Västra Götalandsregionens strategiska satsningar. IDC ingår i Skaraborgsnoden, en av de fyra utvecklingsnoderna i regionen. IDC ägs av drygt 100 företag i vilka det finns ungefär 12 000 anställda och företagen tillsammans omsätter ca 13 miljarder. IDC finansieras av Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Komunalförbund, Tibro Kommun och i två av våra utvecklingsprojekt finns även Europeiska Regionala utvecklingsfonden som finansiär.
Målet är att utveckla en över tiden global, lönsam, konkurrenskraftig och växande industri.

Inom ramen för de olika företagsnätverken i vår region och hos våra delägare är ett av de återkommande diskussionsområdena - konkurrensen om kompetensen. Vi vet sedan tidigare förstudier att ett av de största hoten mot tillväxt i de tillverkande företagen är bristande kompetensförsörjning, två av tre företag har uttryckt detta. Delägarföretagen återfinns främst inom fordonsbranschen och dess underleverantörer men också inom träbranschen. Båda genomgår nu en strukturell omställning och flera insatser pågår för att stärka industrin och för att möjliggöra att företagen står starkare kompetensmässigt när konjunkturen vänder. Risken är att man nu ej kan behålla delar av prérsonalen och att man dessutom inte har råd att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser man behöver. I det läget är Fordon och Framtid en av pusselbitarna för att underlätta situationen och kunna gå ur krisen med en högre kompetensnivå redo att möta högkonjunkturen.

Syfte

Syftet med projektet är att genom företagsanalyser få fram en detaljerad bild över det utbildnings- och utvecklingsbehov som finns ute i företagen för att sedan i steg två kunna genomföra behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser och rekommendera andra insatser. Synergier nås även i steg två då flera företag kan dela på utbildningskostnaderna.

I steg två skall projektet komplettera de andra strategiska utvecklingsatsningarna som vi erbjuder företagen.

Målsättning

Målsättningen är att under 5 månader identifiera kompetensutvecklingsbehov i 45 företag för att sedan kunna göra en ny ansökan om kompetensutvecklingsinsatser i dessa företag.

Analysen skall vara utformad så att både de individuella behoven för
att stärka individen på arbetsmarknaden och företagens behov belyses.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska göras tillgängligt för målgruppen genom:
- att de lokaler som används för projektaktiviteter är utformade så att de skapar tillgänglighet för alla
deltagare
- att de kommunikativa tillgängligheten är tillfredsställande för att alla deltagare
- att den psykosociala tillgängligheten är tillfredsställande för alla deltagare (bemötande, etc).
- att information är tillgänglig för alla deltagare. (utformningen ska anpassas så att alla kan ta till sig,
lättlästa versioner (vid behov), etc).


Kommun

 • Essunga
 • Falköping
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Götene
 • Hjo
 • Karlsborg
 • Lidköping
 • Mariestad
 • Skara
 • Skövde
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Töreboda
 • Vara