Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Cafe, Restaurang och Storhushållsprojektet i Gårdsten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonNils-Åke Tidman
E-postnils-ake.tidman@educ.goteborg.se
Telefonnummer0702-206533
Beviljat ESF-stöd3 236 890 kr
Total projektbudget8 227 477 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2011-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I Gårdsten är unga som saknar grundskolekompetens-arbete överrepresenterade. Genom att förlägga projektet där möjliggör vi för ungdomarna att lättare komma i kontakt med studier-yrkeskunnande. Närheten har stor inverkan på många,inte minst de som påverkas av hedersrelaterade och kulturella motiv.

Bakgrund

SOU 2003:92, se bilaga, uppger att det 2002 fanns 940 000 personer i åldern 16-24år. Enligt beräkningarna var ca 70 000 färre personer i arbete i åldrarna 16-19år jämfört med 1990. Av dessa går det att urskilja ca 25 - 30 000 ungdomar som har svårt att etablera sig i samhället. 2008 är denna siffra ännu högre. I utredningar blir den här gruppen uppmärksammad genom en mängd statistik som definierar vilka de är och berör vidden och tyngden i deras livssituation. Bakom var och en av siffrorna i statistiken finns enskilda mänskliga öden. Projektet strävar efter nya sätt att arbeta med unga utanför.
Projektlokalen är belägen i Gårdsten, SDN Gunnared, där andelen öppet arbetslösa är näst störst i Göteborg.Andelen boende med utländsk bakgrund är stor och andelen med eftergymnasial utbildning mycket lägre än genomsnittet i Göteborg.

Syfte

Syftet är att motivera ungdomar som befinner sig utanför samhällets norm (som vi kallar "unga utanför")och inspirera till fortsatta studier, arbetsmarknaden alternativt egenföretagande. Att ge ungdomarna en utbildning, självförtroende och en framtidstro att bygga vidare på. Ungdomarna skall även få ett alternativ till brottsligheten, de kommer att erbjudas alternativa nätverk och andra sammanhang. Upplysa och motivera ungdomar att söka sig till yrken som domineras av det motsatta könet om personen besitter egenskaper som passar in här. Med lokaliseringen av projektet skapa liv och rörelse i området vilket ökar trygghete och gemytlighet. Kontakt mellan olika generationer och nationaliteter skapas i lokalen då servering pågår.

Målsättning

Andelen "unga utanför" som kvarstår under sociala insatser eller faller in i brottslighet skall minska. Andelen av eleverna som söker och eller får arbete inom restautangbranchen skall vara hög. Andelen av eleverna som känner att de vågar ta steget till egenföretagsamhet skall öka. Andelen elever med godkända betyg i kärnämnena ska öka. Området där projektet bedrivs skall upplevas som mer gemytligt och tryggt. Finna arbetssätt som motiverar ungdomar som befinner sig i riskzonen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs stads handikapplan styr lokalanpassningen för Gårstensbostäder som förvaltar lokalerna där projektet bedrivs. Alla lokaler är anpassade för funktionshindrade. Projektet är öppet för alla ungdomar mellan 16-20år med både fysiska och psykiska funktionshinder dock i särskilda fall med ledsagare. Gravt synskadade kan dock ej beredas plats. Projektlokalen är belägen nära p-platser och kollektivtrafik. Undervisningsmaterialet är individanpassat. Coachens utbildning säkerställer ett korrekt mottagande samt agerande.

Jämställdhetsintegrering

I de nordöstra stadsdelarna är unga som saknar grundskolekompetens eller arbete överrepresenterade. Genom att förlägga projektet i Gårdsten möjliggör vi för ungdomarna att lättare komma i kontakt med studier och yrkeskunnande. Närheten har stor inverkan på många av ungdomarna, inte minst de som påverkas av hedersrelaterade och kulturella motiv. Projektet riktar sig mot en bransch som i sin helhet är jämställd men där vissa delar domineras av det ena könet. Vingagymnasiet bedriver redan arbete med att få ungdomar att söka sig till yrken där det andra könet är överrepresenterat. Projektet arbetar med att visa att de egenskaper som individen har kan tillföra något positivt till dessa yrken. Personalen som möter eleverna är jämt könsfördelade och likaså är projektgruppen. Verksamhetschef samt chefspsykolog är kvinnor vilket ger en positiv bild av kvinnligt ledarskap. Projektet disponerar separata omklädning och duschrum.

Transnationellt samarbete

Ett internationellt intresse att hitta metoder och samverka för integrering i samhället gällande ungdomar finns. Utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet ÄR internationellt. Projektet kommer att ha kontakt och samarbete med bl.a. The Foeyers i England samt Vestold Fylkes Gymnasium. Dessa har erfarenhet av att arbeta med liknande frågor. Genom att en internationell konferens anordnas kan utbyte-erfarenhet ske över gränser.

Medfinansiärer

  • Gårdstensbostäder

Kommun

  • Göteborg