Logotyp på utskrifter

PO1 = Programområde 1 PO2 = Programområde 2
NamnAnsök senastBeloppRegionProgramområde/Projektfas
Förstudier och fördjupade implementering... 2013-09-17 40 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förstudier och fördjupade implementering... 2013-09-17 40 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
1-2012, Kompetensförsörjning programområ... 2011-09-08 164 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
1-2012, Kompetensförsörjning programområ... 2011-09-08 164 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2011 2011-03-03 159 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2011 2011-03-03 150 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
2-2011, Kompetensförsörjning programområ... 2011-03-03 110 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
2-2011, Kompetensförsörjning programområ... 2011-03-03 120 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Attitydpåverkan, 1-2011, Programområde ... 2010-09-07 20 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Entreprenörskap, 1-2011 2010-09-07 25 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-09-07 100 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2010-09-07 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-09-07 100 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Entreprenörskap, 1-2011 2010-09-07 25 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Attitydpåverkan, 1-2011, Programområde ... 2010-09-07 20 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensutveckling med inriktning på ar... 2010-09-07 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 ... 2010-03-11 17 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 1 ... 2010-03-11 23 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 2010-03-11 25 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 2010-03-11 25 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 2 ... 2010-03-11 17 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 2-2010 Programområde 1 ... 2010-03-11 23 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 1-2010 PO 2 2009-10-28 97 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 1-2010 PO 1 2009-10-28 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 1-2010 PO 1 2009-10-28 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningsomgång 1-2010 PO 2 2009-10-28 97 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 3-2009 PO 2 Genomförand... 2009-08-14 50 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ansökningsomgång 3-2009 PO 2 Genomförand... 2009-08-14 50 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 2 - 2009 Förprojektering PO1 S... 2009-03-25 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 2 - 2009 Förprojektering PO2 S... 2009-03-25 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 2 (Extra utlysning) - 2009 Gen... 2009-03-25 50 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 2 - 2009 Förprojektering PO1 S... 2009-03-25 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 2 (Extra utlysning) - 2009 Gen... 2009-03-25 50 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 2 - 2009 Förprojektering PO2 S... 2009-03-25 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 1 - 2009 genomförande PO 1 Str... 2009-01-08 100 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO 2 2009-01-08 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 2 2009-01-08 60 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 1 - 2009 genomförande PO 1 Str... 2009-01-08 100 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 2 2009-01-08 60 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 1 Struk... 2009-01-08 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO1 Str... 2009-01-08 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO1 Str... 2009-01-08 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO 1 At... 2009-01-08 3 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 1 Attit... 2009-01-08 7 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 2 2009-01-08 40 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO 2 2009-01-08 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 2 2009-01-08 40 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 1 Struk... 2009-01-08 80 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Genomförande PO 1 Attit... 2009-01-08 7 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 1-2009 Förprojektering PO 1 At... 2009-01-08 3 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 4 Förprojektering PO2 Ökat arb... 2008-09-26 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO 2 2008-09-26 33 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Genomförande PO 2 2008-09-26 40 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Genomförande PO1 Kompetensfö... 2008-09-26 70 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO1 Kompeten... 2008-09-26 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO2 Ökat arbets... 2008-09-26 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO1 Kompeten... 2008-09-26 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 4 Förprojektering PO2 Ökat arb... 2008-09-26 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO1 Kompetensfö... 2008-09-26 70 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO2 Ökat arb... 2008-09-26 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO1 Kompetensfö... 2008-09-26 70 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 4 Genomförande PO 2 2008-09-26 40 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Genomförande PO2 Ökat arbets... 2008-09-26 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO1 Kompeten... 2008-09-26 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO1 Kompetensfö... 2008-09-26 70 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 4 Genomförande PO2 Ökat arbets... 2008-09-26 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO1 Kompeten... 2008-09-26 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO2 Ökat arbets... 2008-09-26 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 4 Förprojektering PO2 Ökat arb... 2008-09-26 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 4 Genomförande PO 2 2008-09-26 33 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 3 Genomför. PO2 2008-06-27 20 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 3 Genomf. PO1 2008-06-27 32 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 3 Förproj. PO2 2008-06-27 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 3 Förpr. PO1 2008-06-27 8 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Utlysning 3 Genomf. PO1 2008-06-27 32 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Utlysning 3 Förproj. PO2 2008-06-27 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Utlysning 3 Genomför. PO2 2008-06-27 20 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Utlysning 3 Förpr. PO1 2008-06-27 8 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande P2 Utlys.2 2008-04-04 77 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 Utl. 2 2008-04-04 8 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering PO2 Utl. 2 2008-04-04 8 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering PO1 utlysning 2 2008-04-04 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 utl 2 2008-04-04 65 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande P2 Utlys.2 2008-04-04 77 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO1 utlysning 2 2008-04-04 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 utl 2 2008-04-04 65 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande entreprenörskap 2008-01-23 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande jämställdhet, tillgänglighe... 2008-01-23 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande branscher i omställning 2008-01-23 27 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande utsatta områden 2008-01-23 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering jämställdhet, tillgängli... 2008-01-23 1 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande branscher i omställning 2008-01-23 27 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering jämställdhet, tillgängli... 2008-01-23 1 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande entreprenörskap 2008-01-23 10 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande utsatta områden 2008-01-23 30 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande jämställdhet, tillgänglighe... 2008-01-23 5 000 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering för personer med funktio... 2008-01-23 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande funktionshindrade 2008-01-23 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande sjukskrivna 2008-01-23 15 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering inom entreprenörskap 2008-01-23 1 900 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande arbetslösa ungdomar 2008-01-23 25 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering för branscher i omställn... 2008-01-23 5 100 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering arbetslösa ungdomar 2008-01-23 3 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande sjukskrivna 2008-01-23 15 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande funktionshindrade 2008-01-23 5 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering för långtidssjukskrivna 2008-01-23 2 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering arbetslösa ungdomar 2008-01-23 3 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering utsatta områden 2008-01-23 4 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering inom entreprenörskap 2008-01-23 1 900 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering för långtidssjukskrivna 2008-01-23 2 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering utsatta områden 2008-01-23 4 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering för personer med funktio... 2008-01-23 500 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering för branscher i omställn... 2008-01-23 5 100 000 kr Västsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande arbetslösa ungdomar 2008-01-23 25 000 000 kr Västsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande