Logotyp på utskrifter

Förstudie nätverk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLunds Stift
KontaktpersonJohannes Jörgensen
E-postjohannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0730-313927
Beviljat ESF-stöd1 053 038 kr
Total projektbudget1 053 038 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien skall undersöka möjligheten att arbeta med diakonal arbetsträning/sysselsättning/rehabilitering inom ramen för "hållbar utveckling". Denna utveckling sker enligt FN och EU på tre områden - ekonomi - miljö - social sammanhållning. Förundersökningen skall undersöka möjligheterna att stärka det diakonala arbetet på alla tre områden. Samtidigt som man undersöker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi skall man undersöka förutsättningarna för en samverkan mellan miljöarbetet och arbetet för social sammanhållning i kyrkan. Den långsiktiga hållbarheten på alla tre områden förutsätter ett nära samarbete både internt i kyrkan och externt med samverkanspartner fråmförallt från offentlig sektor.

Bakgrund

Hållbar utveckling:
Både inom FN och EU har man utvecklat tankar kring hållbar utveckling, där ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer är delar av en helhet. Insikten i att en långsiktigt hållbarhet på dessa områden är avgörande har emellertid svårt att få genomslag i den konkreta politiken. Det finns en tendens att genom en kortsiktig politik prioritera makroekonomisk utveckling på bekostnad av miljömässig och social hållbarhet. Denna brist på långsiktig politik utifrån en helheltssyn leder till att miljön och socialt svaga grupper hamnar i en mycket svår situation.

Detta är en stor utmaning för Svenska Kyrkans diakonala arbete. Vi tänker här framförallt på arbetet med människor som är utsatta i vårt samhälle och som riskerar att bli utestängda från den sociala service och den ökning av levnadsstandarden som av många ses som en självklarhet.

Svenska Kyrkans potential att utveckla och förbättra arbetet med människor inom ramen för sysselsättning/arbetsträning/rehabilitering är mycket stor. Man kan erbjuda miljöer där människor utifrån en helhetssyn och ett empowermentperspektiv kan förbättra sin livskvalitet. Problemet är att denna potential skulle kunna utnyttjas mycket mer än vad som är fallet idag. Utifrån de stora behov som finns i vårt samhälle av sådana miljöer där de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle kan erbjudas möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och villkor är utmaningen stor för Svenska Kyrkan att utveckla arbetet med dessa människor. En långsiktig hållbar verksamhet förutsätter samverkan och gemensam utveckling av värdegrund, mål och innehåll i verksamheten. Detta innebär att ett arbete måste ske både på indivd- grupp- och samhällsnivå. Utifrån perspektivet att utveckla ett på lång sikt hållbart samhälle måste också arbetet med ekonomi, miljö och social sammanhållning integreras. Allt detta förutsätter en samsyn och ett samrabete som inte existerar idag. En dialog och en samverkan med offentlig sektor samt ett politiskt påverkansarbete är också helt avgörande för hållbarhet på lång sikt. Detta förutsätter också ett samarbete som idag inte finns inom stiftet. Förutsättningar för samverkan mellan miljöarbete och arbetet med sysselsättning/rehabilitering/arbetsträning skall undersökas. Så även hur en stabil långsiktig finansiering av arbetet kan förverkligas.

Målsättning

Förstudien skall undersöka förutsättningarna för att bidra till en hållbar utveckling (ekonomiskt, miljömässigt och socialt) genom att tillsammans med människor som lever i utsatthet arbeta för en långsiktig förankring av det diakonala arbetet med arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning ur ett empowermentperspektiv inom församlingar och kyrkliga organisationer i Lunds Stift.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer under förprojekteringen speciellt att fokusera på kyrkliga organisationers förutsättningar att ta emot personer med olika former av psykiska och fysiska funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Under förstudien skall man undersöka om det finns samverkanspartner som kan lära oss mera om hur man arbetar med sysselsättning/arbetsträning/rehabilitering ur ett hållbarhetsperspektiv. Speciellt intressant är att se hur man integrerar detta arbete med miljöarbete.

Kommun

 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge