Logotyp på utskrifter

PO1 = Programområde 1 PO2 = Programområde 2
NamnAnsök senastBeloppRegionProgramområde/Projektfas
Implementeringsprojekt PO2 2013-09-26 31 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förstudie PO2 2013-09-26 31 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förstudie PO2 2013-09-26 31 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Implementeringsprojekt PO2 2013-09-26 31 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2011-08-31 123 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2011-08-31 123 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2011-03-15 82 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningomgång Sydsverige PO2 2011-03-15 129 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2011-03-15 82 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ansökningomgång Sydsverige PO2 2011-03-15 129 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande med möjlighet till mobilise... 2010-09-03 48 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2010-09-03 70 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 2 med möjlighet till mob... 2010-09-03 53 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO 2 för ansökningar som ge... 2010-09-03 14 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - förebygga långtid... 2010-09-03 40 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensförsörjning - genomförande med ... 2010-09-03 70 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande med möjlighet till mobilise... 2010-09-03 48 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO 2 med möjlighet till mob... 2010-09-03 53 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - förebygga långtid... 2010-09-03 40 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 2 för ansökningar som ge... 2010-09-03 14 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
PO2 Genomförande - Storstadsintegration 2010-05-12 10 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
PO1 Genomförande - Storstadsintegration 2010-05-12 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 2 arbetslösa ungdomar me... 2010-05-12 34 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Entreprenörskap. Projekt med mobiliseri... 2010-05-12 7 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Entreprenörskap. Projekt med mobiliseri... 2010-05-12 7 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
PO2 Genomförande - Storstadsintegration 2010-05-12 10 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
PO1 Genomförande - Storstadsintegration 2010-05-12 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 2 arbetslösa ungdomar me... 2010-05-12 34 500 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO1 VI 2009-09-04 70 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO1 VI 2009-09-04 70 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO2 VI 2009-09-04 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO2 VI 2009-09-04 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO1 Storstadsintegration 2009-03-13 5 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 V 2009-03-13 90 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO1 V 2009-03-13 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 V 2009-03-13 90 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO2 Storstadsintegration 2009-03-13 5 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 V 2009-03-13 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 V 2009-03-13 30 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering PO1 V 2009-03-13 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO2 Storstadsintegration 2009-03-13 5 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering PO1 Storstadsintegration 2009-03-13 5 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO2 V 2009-03-13 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 V 2009-03-13 30 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 IV 2008-12-12 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO1 IV 2008-12-12 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 IV 2008-12-12 60 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO2 IV 2008-12-12 30 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 IV 2008-12-12 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 IV 2008-12-12 30 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO1 IV 2008-12-12 60 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO1 IV 2008-12-12 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO1 Mångfald I 2008-09-12 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO1 III 2008-09-12 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO1 Mångfald I 2008-09-12 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO1 III 2008-09-12 30 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO2 III 2008-09-12 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 III 2008-09-12 15 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 III 2008-09-12 60 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 III 2008-09-12 15 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO1 III 2008-09-12 60 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO1 III 2008-09-12 60 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO1 II 2008-03-14 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO2 II 2008-03-14 40 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering PO2 II 2008-03-14 10 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering PO1 II 2008-03-14 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande PO1 II 2008-03-14 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO2 II 2008-03-14 10 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 II 2008-03-14 40 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO1 II 2008-03-14 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO2 I 2008-01-15 20 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 I 2008-01-15 70 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande PO1 I 2008-01-15 5 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO1 I 2008-01-15 5 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering PO1 I 2008-01-15 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO1 I 2008-01-15 20 000 000 kr Sydsverige PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering PO2 I 2008-01-15 20 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande PO2 I 2008-01-15 70 000 000 kr Sydsverige PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande