Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Temagrupp- Unga i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUngdomsstyrelsen,ENKU
KontaktpersonSusanne Zander
E-postsusanne.zander@ungdomsstyrelsen.se
Telefonnummer0856621916
Beviljat ESF-stöd34 120 382 kr
Total projektbudget43 238 935 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2014-12-31
RegionStockholm
In English

Sammanfattning

Temagruppen Unga i arbetslivet är ett partnerskap mellan Arbetsförmedlingen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Ungdomsstyrelsen(projektägare) som ska verka för att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Ett stort antal ungdomar i Sverige lever i ett utanförskap. Med det menar vi att de saknar förankring till arbetsmarknaden eller utbildningssystemet. Tidigare utredningar (bl a SOU 2003:92 och Ungdomssstyrelsen 2005) har visat att dessa unga behöver samordnade insatser då deras problematik ofta är flerfaldig. Samhället runt de unga arbetar här inte tvärsektoriellt på ett optimalt sätt och tar inte tillvara de resurser som de unga ändå oftast har. Myndigheternas insatser, undersökningar och studier samordnas inte vilket innebär att vi inte får hela bilden av ungdomarnas problematik. Samarbetet är inte heller optimalt mellan central och lokal nivå. De offentliga aktörerna är också dåliga på att ta tillvara den kompetens som finns inom den ideella sektorn och hos sociala företag. Detta kostar - ungdomarna i form av personligt lidande och förlängt utanförskap och att deras resurser inte tas tillvara - samhället ekonomiskt genom kostnader för insatser, förlorade skatteintäkter samt att de går miste om arbetskraft i de fall det finns en bristsituation. Unga mår särskilt dåligt av arbetslöshet jämfört med andra åldersgrupper enligt Ungdomsstyrelsens attitydundersökning 2007 . Det är också viktigt att understryka att unga som startar sitt vuxenliv i bidragsberoende och utanförskap har extra svårt att komma tillbaka igen. Det som görs för gruppen i Sverige och EU synliggörs inte och goda metoder kommer inte alla unga till del. Ett ökat lärande mellan länderna vore av godo, speciellt med tanke på de stora förändringar som kommer att göras inom det svenska utbildningssystemet. Inom problembeskrivningen ryms också övergången mellan utbildning och arbete. Arbetsgivarna saknas i hög grad i utbildningssystemet och ungdomarna saknar en bild av arbetslivet. Arbetsmarknaden spelar också en liten roll i ungdomarnas utbildningsval. Till detta kommer att ungdomars möjligheter att få så kallade ingångsjobb förändrats då arbetsmarknadens struktur ffa när det gäller tillgång till sk okvalificerade yrken har förändrats. Dessa yrken var tidigare ingången för många unga som inte hade gymnasieutbildning eller motsvarande kvalifikationer. Därför kommer detta tematiska projekt att inrikta sig på att uppmärksamma insatser som ska verka för att förhindra utanförskap och särskilt granska övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet ska ta tillvara erfarenheter av de insatser som görs för att stärka ungas etablering i arbetslivet. Projektet vill fungera som en katalysator för att förädla och förstärka metodutvecklingsarbetet mot målgruppen. Det är också viktigt att projektet genomförs i ett tvärsektoriellt partnerskap mellan berörda aktörer för att skapa synergier och få strategisk påverkan. Till detta kommer att den utveckling vi ser inom utbildningen och på arbetsmarknaden i Sverige idag inte är unik för det egna landet, utan det finns ett mervärde i att delta i och driva metodutvecklingen också internationellt. På Nordisk såväl som EU-nivå.

Syfte

Att i samverkan påverka samhällets strukturer genom att hitta gemensamma lösningar för att öka ungdomars etablering på arbetsmarknaden och minska ungas utanförskap.

Målsättning

Det övergripande långsiktiga målet är att minska ungdomars utanförskap genom att unga går till arbete eller insatser som resulterar i arbete. Temagruppen kommer att se det som viktigt att fortlöpande ta fram underlag om gruppens storlek och villkor, kontrollerat för jämlik fördelning beroende av kön, utländsk bakgrund, region eller andra relevanta kategorier. - Att göra systemen mer flexibla för individuella lösningar som kan vara långsiktiga med den unga i centrum. Huruvida det under projektperioden har skett regeländringar som är belysta av temagruppen så kommer detta att redovisas. - Att bryta barriärerna mellan kommun, stat och ideell sektor till exempel genom att producera och sprida gemensamma erfarenheter, rapporter och peka på samordningsvinster. Detta mål kan mätas genom att mäta antalet mötestillfällen på temagruppens initiativ och förekomsten av aktörer från olika sektorer vid enskilda möten. Antal gemensamma rapporter. - Öka samarbetet mellan skola och arbetsliv utanför gängse verksamhet(projektarbete på företag, externa föreläsare i skolan, riktade arbetslivsinsatser mot skolan etc.) Mäta förekomst och ökning under projekttiden, kontrollerat för jämlik fördelning beroende av kön, utländsk bakgrund, region eller andra relevanta kategorier. - Att synliggöra x procent av pågående/avslutade projekts resultat. Målet kommer att sättas i samverkan med styrgruppen/ESF och relateras till hur många projekt vi talar om och vad som kan ingå i synliggörande. - Att minst x procent av målgruppen känner till de framgångsrika metoder/ reslutat och framgångsfaktorer som temagruppen lyfter. Målet kommer att sättas i samverkan med styrgruppen/ESF och relateras till hur många metoder vi talar om och vad som kan ingå i implementering. - Att en kvalitativ analys av varför elever hoppar av grund/gymnaiseskolan är genomförd i kommunen. Förekomst av analys och utveckling under projekttiden, kontrollerat för jämlik fördelning beroende av kön, utländsk bakgrund, region eller andra relevanta kategorier. Under temagruppens första halvår (om ansökan bifalles) kommer målsättningar ang kommunikation, konferenser, webb och nyhetsbrev och internationella kontakter att utvecklas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Merparten av temagruppens partners är myndigheter och har redan idag skyldighet att tillhandahålla material och fysiska lokaler för olika grupper med funktionsnedsättning. Temagruppen kommer också att särskilt titta på de projekt och metoder som utvecklas för att bryta unga med funktionsnedsättningars utanförskap. Tidigare rapporter t ex Ungdomsstyrelsen 2005 och 2008 visar att unga med funktionsnedsättning inte får det stöd de behöver för att träda ut på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning är också oförändrat hög och andelen som tidigt får sjuk- och aktivitetsersättning respektive förtidspension är stor. Temagruppens informationsmaterial och resultat ska vara tillgängliga för så många grupper som möjligt. Temagruppens webbplats kommer att kvalitetssäkras genom Funka.nu. Temagruppen kommer

Jämställdhetsintegrering

För temagruppens parter är det viktigt att ett könsperspektiv finns i alla led. En självklar del i temagruppens arbete blir att belysa huruvida olika metoder är att föredra för unga kvinnor respektive unga män. Tidigare erfarenhet visar att olika insatser kommer unga kvinnor respektive unga män till del. På vilket sätt unga är utanför och hur de hanterar detta skiljer också unga kvinnor och unga män åt. Aspekten kön kommer därför att vara avgörande i urval och analys. Sverige har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna inom EU, valen i utbildningssystemen följer samma mönster. unga män är dessutom mindre benägna att studera än unga kvinnor. Det är viktigt att studera om det finns bra metoder att påverkar detta. Inom projektet är det också viktigt att referensgrupper, expertgrupper och projektorganisationer har en så jämn könsfördelning som möjligt för att representera Sveriges befolkning. Det finns i dagsläget ett flertal forskarcentra som arbetar med genus och organisation och temagruppen kommer att i sitt arbete ta tillvara dessa centras resultat.

Transnationellt samarbete

I temagruppens uppdrag ingår att ha kontakt med och utbyta erfarenheter och kunskap med andra temagrupper inom EU och även eventuella temagrupper på EU-nivå.Temagruppen kan här dels medverka till att möten kommer till stånd, dels delta i av andra arrangerade möte. Uppmuntra till komparativ forskning inom 7e ramprogrammet. Sverige är dåligt representerad i den komparativa forskningen om unga inom EU. Att sprida kunskap till forskarsamhället om behov av och möjligheter till forskning inom området är därför en del av temagruppens arbete. Att sedan också sprida kunskaper och resultat från tidigare genomförd och pågående forskning inom EU till temagruppens olika målgrupper är en annan viktig del. Skillnaderna inom EU är stora i både nationella strukturer och ungas livsomständigheter. Men när vi kommer ner på lokal nivå finns också många likheter - dessa likheter i framförallt de problem som unga utanför har att etablera sig i arbetslivet - är värda att lyfta. Tillika de olika nationella strategier och modeller som finns för att bryta ungas utanförskap. Temagruppen vill gärna medverka till att erfarenhetsutbyten sker mellan projekt i olika länder - genom benchmarking eller framgångskonferenser. Temagruppen kommer att anpassa sin webbsida så att det är möjligt att för information och kunskap om det europeiska samarbetet på engelska. Temagruppens internationella arbete är viktigt för att säkerställa att unga får bästa möjliga insatser för att bryta deras utanförskap. Det internationella arbetet ger nya perspektiv och i ett flertal länder har metoder prövats i ett flertal år, metoder som vi nu ser belysas i Sverige. Alla vägar som kan påskynda utvecklingen av metoder som främjar unga är därför värda att pröva.

Medfinansiärer

 • ENKU
 • LFC Norrköping
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen, enheten för funktionshinderfrågor

Samarbetspartners

 • Communicare HK

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Alvesta
 • Aneby
 • Arboga
 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Bengtsfors
 • Bergs
 • Bjurholm
 • Bjuv
 • Boden
 • Bollebygd
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Botkyrka
 • Boxholm
 • Bromölla
 • Bräcke
 • Burlöv
 • Båstad
 • Dals-Ed
 • Danderyd
 • Degerfors
 • Dorotea
 • Eda
 • Ekerö
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Essunga
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falun
 • Filipstad
 • Finspång
 • Flen
 • Forshaga
 • Färgelanda
 • Gagnef
 • Gislaved
 • Gnesta
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Grums
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Gällivare
 • Gävle
 • Göteborg
 • Götene
 • Habo
 • Hagfors
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Halmstad
 • Hammarö
 • Haninge
 • Haparanda
 • Heby
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hofors
 • Huddinge
 • Hudiksvall
 • Hultsfred
 • Hylte
 • Håbo
 • Hällefors
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Härryda
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Högsby
 • Hörby
 • Höör
 • Jokkmokk
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Kalix
 • Kalmar
 • Karlsborg
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kil
 • Kinda
 • Kiruna
 • Klippan
 • Knivsta
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Krokom
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungsör
 • Kungälv
 • Kävlinge
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Leksand
 • Lerum
 • Lessebo
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ljusdal
 • Ljusnarsberg
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Malung
 • Malå
 • Mariestad
 • Markaryd
 • Marks
 • Mellerud
 • Mjölby
 • Mora
 • Motala
 • Mullsjö
 • Munkedal
 • Munkfors
 • Mölndal
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nacka
 • Nora
 • Norberg
 • Nordanstig
 • Nordmaling
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Norsjö
 • Nybro
 • Nykvarn
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Ockelbo
 • Olofström
 • Orsa
 • Orust
 • Osby
 • Oskarshamn
 • Ovanåker
 • Oxelösund
 • Pajala
 • Partille
 • Perstorp
 • Piteå
 • Ragunda
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Rättvik
 • Sala
 • Salem
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skinnskatteberg
 • Skurup
 • Skövde
 • Smedjebacken
 • Sollefteå
 • Sollentuna
 • Solna
 • Sorsele
 • Sotenäs
 • Staffanstorp
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Storfors
 • Storuman
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Strömsund
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Surahammar
 • Svalöv
 • Svedala
 • Svenljunga
 • Säffle
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tierp
 • Timrå
 • Tingsryd
 • Tjörn
 • Tomelilla
 • Torsby
 • Torsås
 • Tranemo
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Tyresö
 • Täby
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Upplands-Bro
 • Upplands-Väsby
 • Uppsala
 • Uppvidinge
 • Vadstena
 • Vaggeryd
 • Valdemarsvik
 • Vallentuna
 • Vansbro
 • Vara
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vellinge
 • Vetlanda
 • Vilhelmina
 • Vimmerby
 • Vindeln
 • Vingåker
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Värmdö
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ydre
 • Ystad
 • Åmål
 • Ånge
 • Åre
 • Årjäng
 • Åsele
 • Åstorp
 • Åtvidaberg
 • Älmhult
 • Älvdalen
 • Älvkarleby
 • Älvsbyn
 • Ängelholm
 • Öckerö
 • Ödeshög
 • Örebro
 • Örkelljunga
 • Örnsköldsvik
 • Östersund
 • Österåker
 • Östhammar
 • Östra Göinge
 • Överkalix
 • Övertorneå