Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Yrkesutbildning i samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVimmerby Lärcenter
KontaktpersonGunilla Jansson
E-postgunilla.jansson@vimmerby.se
Telefonnummer0492-769414
Beviljat ESF-stöd2 414 592 kr
Total projektbudget6 036 480 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-14
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Yrkesutbildning i samverkan med företag och organisationer i kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Eksjö. Ett projekt för bättre integration och att förhindra utanförskap. Målsättningen är att öka möjligheten för utrikes födda och andra som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete.

Bakgrund

Vimmerby Lärcenter bedriver SFI-undervisning (Svenska för invandrare). Vi undervisar både personer med flyktingstatus och övriga invandrare. Kommunerna har skyldighet att erbjuda minst 15 timmer per vecka för den flykting eller invandrare som är skriven i kommunen. Hos oss finns möjlighet till 25 timmars Sfi undervisning per vecka. I Vimmerby kommun har vi valt att bedriva Sfi undervisningen i egen regi med Vimmerby Lärcenter som ansvarig.
Verksamheten bedrives i tre olika studieväger beroende av vilka kunskaper invandrarna/flyktingarna har sedan tidigare, från analfabeter till högutbildade. Vi kompletterar dessa studieväger med AO (arbetsorientering) och O-kurser (orienteringskurser).
Inom AO inriktar vi oss på att se egna möjligheter utifrån bakgrund och ambitioner. Vi påvisar arbetsmarknad, skriver CV och söker arbete i skarpt läge. Vi arbetar med yrkesorientering inom AO där vi erbjuder fyra yrkesspår (vård och omsorg, industri, handel och service samt studieförberedande). Vidare har vi valt att utöka vår verksamhet med att bedriva MOFFA, motion och friskvård för alla. Verksamheten innehåller allt från paddling, skogspromenader, idrott i sporthallen till att vi arbetar med våra värderingar och skapar förståelse för ett hälsotänkande. En extra finess är att MOFFA ingår som en obligatorisk del oberoende av religion, kön, bakgrund etc. Verksamheten startades under 2004 och vi har märkt att den blivit ett behov för deltagarna, en positiv spiral som skapar en positiv anda.
Nytt under våren 2008 var att en "ungdomsgrupp" om ca 10 pers. (16-22 år) fick en naturvetenskaplig komplettering, 2 tim. matematik samt 2 tim. biologi, fysik och kemi per vecka. Syftet med försöket var dubbelt, dels en ungdomsgrupp där inte föräldrar och barn studerar tillsammans och dels att få prova på andra ämnen än svenska. Att studera vidare är ett mål för många och det är ett stort steg att gå en utbildning där man förväntas lära sig något utöver svenska och då inte har språket som en självklarhet. Utvärderingar visade att försöket mottogs mycket positivt och en fortsättning efterfrågas.
Vi har ett uppdrag att utbilda utrikes födda till en viss nivå men vi vet att många av dessa skulle behöva stöd i sin fortsatta utveckling mot arbete. Av erfarenhet vet vi att det finns ett glapp mellan vår verksamhet och arbetslivet. Den ekonomiska situationen gör att vi inte i dagsläget kan överbrygga glappet vilket blir frustrerande då vi både har kompetens och idéer för att utföra detta. Därför söker vi nu projektmedel för att kunna genomföra våra idéer, sprida dem till andra kommuner, bygga nätverk med företag, kommuner och näringslivsbolag och därigenom öka möjligheterna för utrikes födda att etablera sig i arbetslivet.

Syfte

Att skapa en arbetsmetod för att genomföra yrkesutbildningar som ska bidra till:
- att unga utrikes och inrikes födda (16-24) genom utbildning etablerar sig i arbetslivet.
- att skapa möten för integration, deltagare/företag och deltagare/deltagare.
- att äldre utrikes födda genom utbildning kommer i arbete eller ökar sin anställningsbarhet.
- att arbetsmetoden utvärderas och eventuellt implementeras av övriga samverkande kommuner.

Målsättning

Steg "Omvårdnad":
8-10 deltagare utrikes födda som vi projektavslut ska vara etablerade i och/eller förberedda för arbetslivet eller redo för att starta en vidareutbildning eller yrkesutbildning.

Steg "Flera yrkesval":
8-10 deltagare unga inrikes och utrikes födda, mixad grupp, som vid projektavslut ska vara etablerade i och/eller förberedda för arbetslivet eller redo att starta en vidareutbildning eller yrkesutbildning.
8-10 äldre utrikes födda, förmodligen mest kvinnor, som vid projektavslut ska vara etablerade i och/eller förberedda för arbetslivet eller redo att starta en vidareutbildning eller yrkesutbildning.
Samverkan:
Att efter projektavslut gemensamt utvärderat arbetssättet och eventuellt implementerat detta inom de samverkande kommunerna.
Nätverk:
Att efter projektavslut skapat ett stabilt nätverk med berörda kommuner, företag och organisationer där vi gemensamt hittat ett arbetssätt som både projektdeltagare och samverkansaktörer kan dra nytta av.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vimmerby Lärcenter tillhandahåller lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder. Vi bedriver idag "Särvux" där flera av de studerande är rullstolsburna. Vi har handikapp-toaletter, ramper och öppnare vid ytterdörrar och all verksamhet sker i ett plan. Eftersom vår verksamhet bedrives i Vimmerby kommuns regi har kommunens handikappsamordnare inventerat våra lokaler och vi har inte fått några anmärkningar. Tillgängligheten för synskadade är god och tillgång till lokal med hörslinga finnes.

Jämställdhetsintegrering

Genom vårt "VägledningsCentrum" arbetar vi medvetet med jämställdhet i vår vägledning. Projektets deltagare kommer att ha tillgång till den vägledningen. Vi arbetar enligt Vimmerby kommuns jämställdhetsplan där man
bl.a. skriver:
"Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön skall i den mån resurser och omständigheter tillåter vara lämpad för såväl kvinnor som män".
"Det ska vara en nolltolerans gentemot mobbing och sexuella trakasserier på arbetsplatsen".
I projektet lägger vi stor vikt vid yrkesval som inom vissa grupper, t.ex. utrikes födda, skulle kunna anses som kontroversiella. Vi kommer att uppmuntra till dessa yrkesval, med början inom steg Omvårdnad, där utrikes födda unga män blir en prioriterad grupp. Vi vill bryta traditionella mönster där de har en hämmande effekt på människors utveckling och vi vill också skapa goda exempel och arbeta för en större mångfald.

Medfinansiärer

 • Vimmerby Lärcenter

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Vimmerby
 • Frödinge Mejeri AB
 • Kommunledningskontor
 • Skanska Sverige AB Byggsystem
 • Vimmerby Vision AB
 • Vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Eksjö
 • Hultsfred
 • Vimmerby
 • Västervik