Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vägen tillbaka

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion i Jönköpings län
KontaktpersonMargareta Andersson
E-postmargareta.andersson@coompanion.se
Telefonnummer0381-15964
Beviljat ESF-stöd116 085 kr
Total projektbudget156 085 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2008-11-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Undersöka intresset och möjligheterna i 3-5 kommuner att starta sociala företag med f d missbrukare och kriminella. Inventera behovet fördelat på kategorier, kv/män. Undersöka utbildningar som finns och eventuellt komplettera. Etablera stödstrukturer i deltagande kommuner.

Bakgrund

Är det möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form (sociala företag) som samtidigt motverkar återfall i missbruk och brott? Vägen ut-kooperativen visar att erfarenheterna av missbruk och kriminalitet är dyrköpta men utgör också kooperativens affärsidé. Missbrukare och intagna i fängelse har ofta ingen sysselsättning eller fast arbete att återvända till efter behandlingen/straffet. Många saknar helt arbetslivserfarenhet. Människor med de här problemen lider ofta av osäkerhet, dålig självkänsla och ensamhet. Detta skapar risker för återfall i både missbruk och brott.
De personer som får boende eller arbetsträning i ett Vägen ut-kooperativ får stöd av personer som själva vet vad ett destruktivt liv innebär. De blir förebilder, företagare, utvecklare och arbetar med internationella utbyten. De grundprinciper som har följt de kooperativ som startat inom de s k Basta-kooperativen har varit ansvarsfullt arbete, samhällsnyttig produktion av hög kvalitet, miljömedvetenhet, självhjälp och solidaritet. Med dessa principer har Basta lyckats skapa ett intressant rehabiliteringskoncept med stark ställning inom missbrukarvården i Sverige.

Denna förstudie ska undersöka intresset och möjligheterna i länet att i några kommuner starta sociala företag med tonvikt på f d missbrukare som har svårigheter att ta sin in på den ordinarie arbetsmarknaden. Förprojekteringen ska också visa på behov och inom vilka kategorier behoven finns fördelat på kvinnor och män.

Syfte

Syftet är att undersöka om det finns behov i de deltagande kommunerna att starta sociala företag, där medlemmarna är f d missbrukare eller kriminella, och i så fall, hur stort behovet kan tänkas vara.
Syftet är vidare att undersöka vilken stödstruktur som finns eller behöver byggas upp i olika delar av länet för att sociala företag för denna kategori av människor ska bli verklighet.
Syftet är att visa tänkbara affärsområden, d v s göra en katalog över vilka sociala företag som har startats i andra delar av landet och som kan utgöra en inspirationskälla för arbetet i vårt län

Målsättning

Tre till fem kommuner säger sig vilja arbeta för att f d missbrukare eller kriminella får möjlighet att starta sociala företag genom att erbjuda en stödstruktur för att detta ska bli verklighet.
Dessa kommuner ska ha byggt upp ett gemensamt nätverk (stödstruktur), alternativt ett nätverk i varje kommun/länsdel av myndigheter, företagare, brukarorganisationer och andra organisationer. Rollfördelningen ska vara klar inom förprojekteringen.
Stödstrukturen ska ha fått mer information och kunskap om hur socialt företagande för dessa grupper kan se ut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Möten och sammankomster ska hållas i lokaler som är tillgängliga för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Exempelvis ska hissar, hörslingor och möjlighet till specialkost undersökas innan en lokal väljs. Alla ska också kunna följa med på de studiebesök som planeras.

Medfinansiärer

  • Individ o Familjeomsorgen
  • Medborgarkontoret Nässjö
  • Socialförvaltningen
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Gislaved
  • Jönköping
  • Nässjö
  • Vetlanda