Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Praktik i lantbruket

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLRF i Jönköping
KontaktpersonEva Engström
E-posteva.engstrom@lrf.se
Telefonnummer036-34 62 06
Beviljat ESF-stöd124 825 kr
Total projektbudget172 905 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-04-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

LRF i Jönköpings län i samarbete med Arbetsförmedlingen vill forma en arbetsmodell för en förmedling av praktiksökande med funktionshinder eller långtidsarbetslöshet från AF till lantbruks och landsbygdsföretag med målsättning att på sikt skapa möjlighet till arbete för den arbetssökande.

Bakgrund

Det finns kontinuerligt en efterfrågan från Arbetsförmedlingen på praktikplatser för arbetslösa med någon form av funktionshinder samt för ungdomar som hamnat i arbetslöshet.
Att praktisera inom lantbruket eller inom landsbygdsföretaget har i de flesta fall visat sig vara en praktikplats som ger goda resultat och utgör en förhöjning av livskvalitén för många praktikanter. I många fall har det också lett till en fast anställning.
Det finns lantbrukare som ställer sig mycket positiva till praktikplatser och ser på sikt att praktikanten också kan bli en ny medarbetare i företaget.


Praktiksökande
De sökande för praktikplats har någon form av funktionshinder. Hindren kan bestå av varierande slag allt från nedsatt syn, läs- o skrivsvårigheter, psykiska problem, rörelsehinder, intellektuella hinder mm. Alla har ett dokumenterat funktionshinder, är i olika åldrar, män och kvinnor och från olika länder.
Många sökande står långt från arbetsmarknaden och är i behov av praktik och träningsplatser, några har varit arbetslösa länge eller har aldrig kommit in i arbetslivet till exempel många ungdomar.

Problematik
Många företagare inom lantbruket ställer sig positiva till praktikanter men ser en svårighet att hinna med handledningsfunktionen för en nyintroduktion av praktikanter. Man driver ofta sin verksamhet som enmansföretag och all tid är oftast uppbokad med dagliga sysslor.

Arbetsförmedlingen i sin tur har svårt att hitta lantbrukare som är intresserade av att ta emot praktikanter. En av anledningarna kan till exempel vara att lantbrukare som yrkeskår inte står under någon branschrubrik i telefonkatalogen.

LRF är en medlems- och intresseorganisation med ca 11 000 medlemmar i Jönköpings län varav ca 4000 medlemmar bedriver företag i någon form. Huvuddelen av företagarna bedriver lantbruk med mjölk- eller köttproduktion ungefär 80% av medlemmarna är skogsägare, övriga är företagare inom de gröna näringarna med en utkomst från till exempel turism, gårdsbutik, livsmedelsproduktion, frukt, bär och grönsaksodlare eller bedriver företag inom hund och hästnäringen. LRF har register över samtliga medlemmar och vilken näring man bedriver.

Metod under förprojekteringen
I ett samarbete skulle efterfrågningar på en viss typ av praktikplats kunna eftersökas i LRF:s medlemsregister och på så sätt kunna matcha efterfrågan till en viss bransch inom ett speciellt område i länet.
Under förprojekteringen vill lantbrukare i samarbete med Arbetsförmedlingen hitta en fungerande arbetsmodell för förmedling av praktikanter till lantbruket. En modell som kan fungera långsiktigt även efter en projekttid.
Företagare inom lantbruket ser två möjligheter för olika mottagande av praktikanter i landsbygdsföretaget.
1: Praktikplatsen på gården med företagaren som handledare samt
2: Praktikplats på gården som har möjlighet att ta emot flera praktikanter och kan fungera som sluss/introduktion för att introducera praktikanterna i lantbrukets olika sysslor. På introduktionsgården kan man se vilka anlag den sökande har för olika sysslor, arbetsträna och vänja sig vid lantbrukets rutiner. När personen är mogen att gå vidare kan man söka en gård som motsvarar personens intressen och fallenhet eller hitta en annan arbetsplats som vars arbetsuppgifter passar bättre och på sikt kan leda till en anställning.
En kartläggning görs också för att undersöka anställningsbehovet bland lantbruks och landsbygdsföretag.

Man vill också finna en metod som kan avläsa vilka faktorer som spelat roll vid en lyckad förmedling och bidragit till ett gott resultat samt en utvärderingsmodell för att avläsa praktikanternas utveckling under praktikplatsen. Under förprojekteringen skall parterna diskutera sig fram till hur denna metod skall vara utformad.
Under förprojekteringen skall en sökning göras och kontakt tas med fler samverkanspartners som kan tillföra arbetsmodellen ytterligare kunskap eller samverkanspartners som också kan ha behov av ett samarbete till exempel Försäkringskassan.


Syfte

I förprojekteringen vill man konstruera en arbetsmodell som förmedlar praktikanter till lantbruks- och landsbygdsföretag, samt finna en metodik som kan användas som utvärderingsmodell för att avläsa praktikantens utveckling på praktikplatsen samt vilka faktorer som spelat roll vid en lyckad förmedling som på sikt leder till en anställning eller en ökad sysselsätttningsgrad.

Modellen och metodiken ska som målsättning kunna fungera långsiktigt även efter projekttiden.

Målsättning

Utarbeta en fungerande arbetsmodell med rutiner för förmedling av praktikanter från Arbetsförmedlingen till lantbruks och landsbygdsföretag.
En metodik för bedömning av praktikanternas utveckling under praktikplatsen samt vilka goda faktorer som påverkar resultatet och på sikt kan leda till en anställning.
En kartläggning av behovet av kompetensutveckling bland projektets samarbetspartners
Finna en ersättningsmöjlighet för företagaren som kan kompensera inkomstbortfall (eller möjliggöra att företagaren kan ta in extrahjälp) då introduktionen av praktikanten måste få ta tid.
Man vill kartlägga vilka företag inom de gröna näringarna som har intresse av att ta emot praktikanter samt anställningsbehovet hos dessa företagare

Modellen förväntas synliggöra följande effekter
Fler sökande kommer ut på praktik.
Fler praktiker leder till ökad sysselsättning och ökad anställningbarhet.
Antalet anställningar ökar.
En större andel lyckade förmedlingar med anledning av att kunskapen har ökat om vilka faktorer som är viktiga i förmedlings- och praktikprocessen samt att
Arbetsförmedlingen får ett verktyg för förmedling av praktikplatser i de gröna näringarna.
Med ökad kunskap kan företagaren känna sig mer trygg i sin handledarroll
En större trygghet i arbetet för både företagare och handläggare på Arbetsförmedlingen.
Företagaren får en handledarersättning för introduktionstiden av praktikanten.
.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla funktionshindrade kommer att ha full tillgänglighet till projektet.

Medfinansiärer

 • Af Jönköping

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Värnamo
 • Arbetsmarknadsområde Nässjö

Kommun

 • Aneby
 • Eksjö
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Jönköping
 • Mullsjö
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Tranås
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Värnamo