Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framtidssatsning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonBengt Grahn
E-postbengt.grahn@er-konsult.se
Telefonnummer0470-40660
Beviljat ESF-stöd447 769 kr
Total projektbudget447 769 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-04-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att säkra kompetens hos anställda och företag så att människor inte ställs utanför arbetsmarknaden p.g.a inaktuell kompetens. Projektet innefattar också jämställhetsarbete för att öppna amarknaden för arbetssökande ur andra grupper än dem man av tradition vänt sig till.

Bakgrund

ProfilGruppen Extrusions AB

Organisationsnummer 556206-5119
SNI-kod 27420
Kontaktperson Ulf Bergström
Adress Box 36, 360 70 Åseda
Telefon 0474-55000
Mailadress ulf.bergstrom@profilgruppen.se
Mobil 070-5403404
Fax 0474-71128
Bankgiro 614-6666
Kontonr. 3045 77 04330 Nordea

är ett svenskt bolag som marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Genom att leverera kloka lösningar i aluminium bidrar vi till våra kunders framgång. Vårt huvudkontor finns i småländska Åseda och det var här som verksamheten startades för 27 år sedan. Dessa år, och vår framtid,
kännetecknas av kvalitetstänkande, effektivitet, kundfokus och inte minst av entreprenörskap. Idag har koncernen knappt 500 medarbetare och vi opererar främst på den Västeuropeiska marknaden.

Vi inriktar oss på att öka andelen förädlade produkter vilket möjliggör högre lönsamhet och en större avsättningsmarknad för bolaget. Förädlingen genomförs dels i egen regi, dels i ett nätverk av externa leverantörer, regionalt och nationelt.

Profilgruppen är projektägare till för projekt "Framtissatsning" till förmån för sina medleverandetörer.

När konkurrensen hårdnar är det viktigt att varje företag och deras anställda har rätt kompetens och tydliga strategier inför framtiden. Allt för att säkra företagets hållbarhet och samverkan med Profilgruppen. Profilgruppen ser ett stort värde i sina medleverantörer och uppmuntrar därför företagen att delta i analys och kompetensutvecklingsarbetet för att säkra marknadsvädet för framtagna produkter.

Hållbar utveckling gällande ekonomi och miljö är också av största vikt att diskutera dels av konkurrensmässiga skäl men också för att vi
arbetar aluminium. Aluminium är det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel.
För att arbeta effektivt ska fokusering på mål ske för det framtida arbetet och nödvändiga satsningar ska tydliggöras.

Företagens anställda är i de flesta fall mansdominerade. Då kvinnor också kan arbeta i dessa företag ska jämställdhetsfrågan belysas och SWOT-analys göras.

Det finns många invandrare som besitter kompetens som inte kommer fram till företagen. Orsakerna är olika men vi inser och anser att vi bör lyfta denna fråga för att om möjligt ta fram en policy gällande integration.

Mångfald på arbetsplatsen innehåller många komponenter bl.a. ålder. En mix på arbetsplatsen kan vara erfarenhet, utbildning, integration m.m.. De flesta väl kända men rubriken ålder tänker inte många på. Det är viktigt att unga kommer in på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning eller får möjlighet till lärlingsplats. En bra spridning på ålder skapar en god sammanhållning, ger trygghet genom erfarenhet och nytänkande genom unga människor. Ett Swotarbete ska göras gällande detta ämne.

Analysdelens innehåll riktar sig mot:
- Hållbar utveckling gällande ekonomi och miljö.
- Framtidsstrategier både gemensamma och för det indiveduella
företaget.
- Jämställdhet
- Etnicitet
- Ålder
Analysen leder till en kompetensutvecklingsplan för respektive företag och deras anställda.

Syfte

Målgruppen i projektet är små företag, medleverantörer till Profilgruppen.
Projektet lägger stor vikt vid delaktighet d.v.s. samtliga anställda på respektive företag skall delta och kunna påverka resultatet
av handlingsplanen för kompetensutveckling.
Syftet med projektet är att öka kompetens och konkurrenskraft för deltagande företag och deras anställda.
Då Profilgruppen är ledande i Sverige inom sin bransch och etablerade i Europa är det viktigt att spetskompetens och kompetenskraftiga medleverantörer finns i närområdet och inte försvinner ut till andra länder.
I projektet ser vi företag och deras anställda som lika viktiga. Projektet ska förankras väl hos samtliga anställda och alla ges möjlighet att delta i analysarbetet. Detta ger förutsättning till stort engagemang för företaget hos den anställde, en viktig komponent till inställning, framtidstro och kommamde företagssatsningar.
Projektets effekter:
- Företag och anställda har fått ökad insikt om att utbildning och
kunskap är en stark konkurrensfaktor.
- Genom delaktighet och möjlghet till påverkan på individnivå känner den
anställde större engagemang för arbetsplatsens utveckling.
- Genom att belysa jämställhetsfågan har projektet skapat ökad insikt
om mångfaldens positiva effekter.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att varje deltagande företag ska arbeta fram en handlingsplan för kompetensutveckling, som stärker företag och individ för framtiden.
Handlingsplanen tas fram efter ha arbetat med nedanstående punkter.
- Hållbar utveckling gällande ekonomi och miljö.
- Framtidsstrategier både gemensamma och för det indiveduella
företaget.
- Jämställdhet
- Etnicitet
- Ålder
- Funktionshinder

Handlingsplanen ska visa vilka områden, som är i behov av kompetenshöjning. (Kompetensutvecklingsplan.)
Strategisk plan för hållbar utveckling ska vara fastställd för respektive företag.
En jämställdhetspolicy med beaktande av etnicitet, kön, funktionshinder och ålder ska vara framtagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshindrade i detta samverkanprojekt äger lika stor tillgänlighet som alla anställda i deltagande företag.
Diskussioner kring funktionshinder lyfts i SWOT-arbetet för jämställdhet

Kommun

  • Lessebo
  • Nybro
  • Uppvidinge
  • Vetlanda
  • Vimmerby