Logotyp på utskrifter

Framgångsrika företag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTeknikcentrum/IUC Kronoberg
Kontaktpersonlisa lundqvist
E-postlisa.lundqvist@euroconnect.se
Telefonnummer0485-665056
Beviljat ESF-stöd1 339 294 kr
Total projektbudget1 339 294 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2009-09-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Anslysen ger utbildningsplan för deltagande företag. Målet är att med utbildning få konkurrenskraftiga och stärka företag samt säkrad sysselsättning i regionen. Utbildningsnivån ligger på olika plan och företagen måste öka kunskapen genom spetskompetens och höjd utbildningsnivå inom företaget.

Bakgrund

Företagen i vår region är inne i en arbetssam fas genom lågkonjunkturen och det gäller att med rätta medel satsa på hållbar utveckling och att göra företag och dess anställda konkurrensmässiga och attraktiva.
Framtiden säger att konkurrensen hårdnar såväl nationellt som internationellt. En satsning på kompetensutveckling för att stå rustade vid konjunkturuppgång ökar möjligheten för deltagarna i projektet till att bli framgångsrika företag i regionen. Rätt kunskap och kompetens gör att företagen blir konkurrensmässiga och kan hävda sig på fler nivåer.
I ett samverkansprojekt finns också möjligheter till nya kontakter. Analysprocessen möjliggör att vid de olika möten som sker under projektets gång ge input till nya affärsområden, avknoppningar och också nya samarbets-/samverkanspartners.
IUC Kronoberg står som initiativtagare och projektägare till förprojekteringen.
IUC Kronberg har lång erfarenhet av denna typ av projekt.

1. Planering med konsulter 6 tim
2. Informationsdag med deltagande företag. Fastställande av 8 tim
aktivitetsschema och genomgång av arbetsmaterial.
3. Eget enkätarbete, som underlag för företagsanalysen. 0 tim
4. SWOT med nyckelpersoner från varje deltagande företag. 6 tim/företag
5. Sammanställning av, enkät och SWOT 4 tim/företag
6. Uppföljning och förberedelse för handlingsplansarbete 14 tim
7. Handlingsplansarbete 10 tim /företag
8. Sammanställning av handlingsplan och utskick till varje 4 tim/företag
företag för godkännande.
9. Gemensamt avslut med samtliga deltagande företag. 2 tim
10. Rapport till ESF samt ansökan till PO2. 50 tim

Beräknade timmar flyttas in i analysarbetet, 40 timmar. (från Uppföljning och Utvärdering.

Syfte

Förstudien ska arbeta med att belysa och analysera det egna företagets styrkor och svagheter idag och behov och möjligheter inför framtiden.
Analysmetoden är framtagen i samråd med Näringsdepartementet. Detta för att få en gemensam analysbild av behovet av kompetensutveckling i Sverige.
I förprojekteringen/analysarbetet kommer en handlingsplan för företagets kompetensutveckling att arbetas fram. Arbetet ska vara väl förankrat hos deltagande företag och dess anställda.
Analysarbetet ska skapa förutsättnigar till hållbar utveckling och ge ökad sysselsättning samt stärkt konkurrens, såväl inhemsk som internationell.

Målsättning

Målsättningen är att:
Genomföra analys med deltagande företag.
Fastställa kompetensutvecklingsplan för företag och anställda.
Att samtliga deltagare går vidare i genomförandedelen, PO2.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet arbetar i, för funktionshindrade, anpassade lokaler.
Kommunikation och information läggs tillgängligt via dator.
Enkätarbete kan också skötas via dator så också del av kommunikation via mail.

Lokaler för projektarbetet är tillgängliga för funktionshindrade. Arbetsmaterial finns på dator. Enkät kan skötas via mail. För frågor finns konsult tillgänglig på telefon och via mail och vid tidsbestämda möten.

Deltagande aktörer

 • AB Hyllteknik
 • Ackurat Industriplast AB
 • Alvedoor AB
 • Automatbutiken i Växjö AB
 • Candeo Skyltreklam AB
 • Combi Wear Parts AB
 • Direktlaminat AB
 • Emballator Lagan Plast AB
 • Goods Sweden
 • Hall Miba AB
 • Hammarplast AB
 • Henjo Plåtteknik AB
 • Iversen industriservice AB
 • Kalmar Industries
 • Keycast Ljungby AB
 • LG Maskin AB
 • Ljungby Mekaniska AB
 • Malmstens Verkstads AB
 • ME Profil AB
 • Mjäryds Elmontage AB
 • Revisionscenter i Växjö
 • Ronbe Plåt & Svets AB
 • Sigvants Bageri AB
 • SPA-Produkter
 • SweBizz
 • SweDendro AB
 • Svets o Mekano AB

Kommun

 • Alvesta
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Tingsryd
 • Uppvidinge
 • Växjö
 • Älmhult