Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ett rikare liv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDistrikt Gotland
KontaktpersonMats Ladebäck
E-postmats.ladeback@folkuniversitetet.se
Telefonnummer0498-655051
Beviljat ESF-stöd400 000 kr
Total projektbudget400 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-05-30
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Trots att vi har det bättre än någonsin visar undersökningar på en alltmer alarmerande utveckling av unga och unga vuxnas psykiska hälsa. Detta är inte bara ett individuellt problem. Det speglar även vår samhällsutveckling. Vi lever i ett samhälle med höga krav på teoretisk kunskap, sociala färdigheter och starka kroppsideal. Konsekvensen av detta blir att många känner stress.
I samtal med företrädare inom kommuner och försäkringskassan bekräftas det att kommunernas/regionens största utmaning framöver blir att satsa på barn och ungdomars välmående i allmänhet, men mot målgruppen med neuropsykiatriska funktionshinder.
I denna studie ser vi ett behov av att, tillsammans med kommunerna/sjukvården, beskriva problembilder och olika situationer som kan uppstå för målgrupperna. Detta ska förklara varför problemen uppkommer och fungera som en vägledning för vilka insatser som är nödvändiga. Vår gemensamma insats blir att hitta insatser för att stabilisera trygghets- och sociala faktorer.

Bakgrund

Trots att vi har det bättre än någonsin visar undersökningar på en alltmer alarmerande utveckling av unga och unga vuxnas psykiska hälsa. Detta är inte bara ett individuellt problem. Det speglar även vår samhällsutveckling. Vi lever i ett samhälle med höga krav på teoretisk kunskap, sociala färdigheter och mycket starka kroppsideal. Konsekvensen av detta blir att många känner stress.

I samtal med företrädare inom kommuner och försäkringskassan (Jönköpings län och på Gotland), såväl tjänstemän som förtroendevalda, bekräftas det att kommunernas/regionens största utmaning framöver blir att satsa på barn och ungdomars välmående i allmänhet, men mot målgruppen med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, ADD, Asperger, Autism, Tourettes syndrom etc), i synnerhet.

I denna förstudie ser vi ett behov av att, tillsammans med kommunerna/sjukvården, beskriva problembilder och olika situationer som kan uppstå för målgrupperna. Detta ska förklara varför problemen uppkommer och fungera som en vägledning för vilka insatser som är nödvändiga. Vår gemensamma insats blir att hitta insatser för att stabilisera trygghets- och sociala faktorer. Behovet av stödet till anhöriga tas med i utredningsarbetet.

Målsättning

Mobiliseringsfas:
- Sammanställa nationella studier som har gjorts inom området.
- Beskriva målgruppens problembilder och de olika situationer som kan uppstå för de olika funktionshindren.
- Ta fram förslag till insatser för att stabilisera trygghetsfaktorerna och de sociala faktorerna för målgruppen.
- Tillsammans med intressenterna, ta fram ett förslag till projektgenomförande för en insats för målgruppen.
- Efter mobiliseringsfasen genomföra ett projekt med framgång och med nya kunskaper och färdigheter, som vi kan sprida
inom och utom Sverige.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mobiliseringsfas:
Projektet inleds med en swot-analys utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Detta görs tillsammans med 2-3 lokala representanter från föreningar som arbetar mot ungdomar och unga vuxnas psykiska ohälsa. Vårt perspektiv skall bl a vara lokaler och tekniska förutsättningar, bemötande, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationalitet är inplanerad i mobiliseringsfasen..

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Jönköping
 • Försäkringskassan Visby
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltn
 • Lokalt Försäkringscenter Jönköping-Värnamo
 • Riksföreningen Autism
 • Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 • Socialförvaltningen

Kommun

 • Eksjö
 • Gotland
 • Jönköping
 • Nässjö
 • Tranås
 • Värnamo