Logotyp på utskrifter

BRA

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStiftelsen Funka
KontaktpersonKarin Forsell
E-postkarin.forsell@funkanu.se
Telefonnummer08-55577073
Beviljat ESF-stöd699 100 kr
Total projektbudget699 100 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-07-15
RegionSmåland och Öarna
In English

Sammanfattning

Projekt BRA ägs av Stiftelsen Funka och bygger på projekten Well och FHSM. BRA tar tillvara erfarenhet och kunskap från projekten och vidareutvecklar den metodik som använts. Förprojekteringen resulterar bl.a i en vägledning till arbetsgivare som stöd vid anställning av funktionshindrade.

Bakgrund

Projektet BRA, Bra Riktiga Arbeten, är ett innovationsprojekt som vill bygga vidare på två tidigare projekt: Projektet Work Education LifeLearning, WELL och projektet Funktionshinder som merit, FHSM. WELL är ett ESF-projekt som genomförts av Industripoolen i Jönköping, år 2006-2007. Funktionshinder som merit är ett projekt som genomförts med finansiering från Arbetslivsinstitutet av Stiftelsen Funka, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan, år 2006-2007.

Båda dessa lyckosamma projekt bottnade i samma idéer och utifrån dessa ser vi behov av ytterligare kompetensförsörjning.

Att funktionshindrade har svårt att komma ut på arbetsmarknaden har många skäl.
Arbetsgivare kan känna oro för att anställa någon med speciella behov.
Arbetsgivare kan ha förutfattade meningar om vilka problem som kan uppstå.
Ofta saknas helt kunskap om de stödformer och hjälpmedel som faktiskt fungerar.

Men det finns även andra typer av problem, vilket sällan uppmärksammas.
Många funktionshindrade har gått i specialskolor och umgås i en krets av andra personer i samma eller liknande situation.
Få funktionshindrade har praktiserat eller ens besökt en arbetsplats utanför föreningar eller organisationer som jobbar med funktionshinderfrågor.
Det gör att stora grupper funktionshindrade saknar social erfarenhet av att fungera på en arbetsplats med allt vad det innebär: ovana vid att passa tider, ovana att jobba mot deadline och ovana att ta eget ansvar.
Dessutom saknar även funktionshindrade själva ofta kunskap om olika stödformer och hjälpmedel som de är berättigade till. Reglerna är minst sagt snåriga och ofta beskrivna med ett mycket byråkratiskt språk.

Vi ser behov av en vägledning - en klar och enkel information, handfasta tips och råd, mentorskap och goda förebilder.

Syfte

1. Förprojekteringen syftar till att kartlägga det informationsbehov som framförallt arbetsgivare har för att kunna våga anställa personer med särskilda behov.

Genom att ta reda på vad arbetsgivare verkligen behöver för att anställa personer med funktionsnedsättning tror vi att vi kommer att skapa en modell som kan användas på nationell nivå.

2. Syftet med det framtida projektet är att skapa riktiga och långsiktiga arbetstillfällen på den öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Det krävs mer matchmaking än vanligt när personer med särskilda behov ska hitta rätt i arbetslivet.
Genom att utgå från projekten Well och Funktionshinder som merit har viktiga erfarenheter och god kunskap att bygga vidare på. Det innebär också att vi har ett relevant intervjuunderlag och kan ställa frågor som inte bara är teoretiska utan kopplade till verkligheten.

I förprojektet planerar vi att kartlägga behovet av utbildning av arbetsgivare och stöd med kunskapsöverföring samt ett nära samarbete med hjälpmedelsförskrivare.

För arbetsgivaren innebär det en chans till ökad mångfald och ett utmärkt tillfälle att utveckla personal och produkter. Dessutom kan den här kunskapen bli en viktig resurs när en medarbetare plötsligt kommer tillbaka efter sjukskrivning med en dykskada, synnedsättning eller musarm.

För funktionshindrade behövs det en chans att få visa vad de går för, men också att få nya erfarenheter och en ny bekantskapskrets, ett vidgat nätverk och ökad självkänsla.

I det framtida projektet hoppas vi på meningsfulla praktikplatser som syftar till att personer med funktionshinder får fast anställning på meningsfulla, viktiga arbetsplatser.

Målsättning

I förstudien är projekt BRA:s mål att kartlägga vilken kunskap, information, stöd och hjälp arbetsgivare behöver för att våga och kunna anställa personer med särskilda behov och att utifrån kartläggningen skapa konkret vägledning till arbetsgivare.

Genom att undersöka ett antal faktorer som kan utrönas ur projekten men även genom att intervjua arbetsgivare utanför projekten, kartlägger vi vilka informations- och stödbehov som finns. I förstudien avser vi att pröva metodiken i en begränsad omfattning.

Några exempel på frågeställningar,
Framgångsvägar och positiva resultat? Motgångar och svårigheter i projekt och/eller verklighet? Vad har hänt på praktikföretagen efter projektets slut? Vad har de lärt sig? Hur arbetar de nu med funktionshinderfrågor? Vad krävs för att de ska anställa personer med funktionshinder igen?

På strukturell nivå, vad var hindren för att få en permanent verksamhet liknande den i Well? Vilka är hindren hos myndigheter och företag eller andra berörda aktörer?

Vad har hänt med deltagarna? Var finns de nu? Deras tankar om projektet, situationen nu? Vad var verksamt i de insatser som de tagit del av?

I förstudiens kartläggning kommer vi att utarbeta en första version av en vägledning med stöd och hjälp till arbetsgivare som vill anställa personer med funktionshinder.

I uppföljningen av de avslutade projekten WELL och FHSM kommer vi att kunna mäta resultat på så sätt att vi kan mäta hur många som är i arbete drygt ett år efter projektens slut.

I det framtida, stora projektet kommer vi att genom att intervjua arbetsgivarna före och efter att de tagit del av denna vägledning kunna mäta hur nöjda de är med resultatet och om de upplever sig få svar på sina frågor.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB och båda organisationerna bygger hela sin verksamhet på tillgänglighet för funktionshindrade. Fysiskt tillgängliga lokaler och tillgänglig information är absoluta grundpelare i all verksamhet som bedrivs.

Stiftelsen Funka driver ett antal projekt inom tillgänglighetsområdet, bland annat utformar vi just nu riktlinjer för utveckling av tillgängliga dataspel. Stiftelsen driver en portal för funktionshinderfrågor som vänder sig till personer med funktionshinder, anhöriga, assistenter, lärare och arbetsgivare samt ett digitalt nyhetsbrev kring funktionshinderrelaterade frågor som vänder sig till handläggare, myndighetspersoner och andra specialister verksamma inom området.

Funka Nu AB är marknadsledande experter på tillgänglighet med mer än 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Verksamheten baseras på internationella riktlinjer och hela bolagets metodik är utprovad med användare med skiftande förmåga och i nära samarbete med handikapprörelsen. Inom bolaget återfinns några av Sveriges ledande konsulter inom området tillgänglighet som bland annat medverkat i framtagandet av Handikappombudsmannens riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning och Statskontorets Vägledning för 24-timmarswebben. Flera av de anställda har egna funktionshinder.


Samarbetspartners

 • Hälsohögskolan i Jönköping AB
 • Industripoolen AB

Kommun

 • Alvesta
 • Aneby
 • Borgholm
 • Eksjö
 • Emmaboda
 • Gislaved
 • Gnosjö
 • Gotland
 • Habo
 • Hultsfred
 • Högsby
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lessebo
 • Ljungby
 • Markaryd
 • Mullsjö
 • Mönsterås
 • Mörbylånga
 • Nybro
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Sävsjö
 • Tingsryd
 • Torsås
 • Tranås
 • Uppvidinge
 • Vaggeryd
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Värnamo
 • Västervik
 • Växjö
 • Älmhult