Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

PO1 = Programområde 1 PO2 = Programområde 2
NamnAnsök senastBeloppRegionProgramområde/Projektfas
Förstudier och fördjupade implementerin... 2013-09-23 16 900 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förstudier och fördjupade implementerin... 2013-09-23 16 900 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning - Genomförande med ... 2011-09-01 96 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Kompetensförsörjning - Genomförande med ... 2011-09-01 96 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2, Genomförande... 2011-02-07 66 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning- Genomförande med m... 2011-02-07 37 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2, Genomförande... 2011-02-07 66 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning- Genomförande med m... 2011-02-07 41 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2, Genomförande... 2010-09-02 50 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning PO1 - Genomförande ... 2010-09-02 50 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2, Genomförande... 2010-09-02 50 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Kompetensförsörjning PO1 - Genomförande ... 2010-09-02 50 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 1 Kompetensförsörjning A... 2010-06-10 30 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande PO 1 Kompetensförsörjning A... 2010-06-10 30 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2 Mobiliserings... 2010-06-10 49 100 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Ökat arbetskraftsutbud PO2 Mobiliserings... 2010-06-10 49 100 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning, An... 2010-03-18 3 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning. Ansök... 2010-03-18 9 200 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning, An... 2010-03-18 3 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning. Ansök... 2010-03-18 9 200 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud - An... 2010-01-14 35 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2010-01-14 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud - An... 2010-01-14 35 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2010-01-14 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud - An... 2009-09-03 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning Ansökn... 2009-09-03 35 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2009-09-03 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud - An... 2009-09-03 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2009-09-03 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Ansökn... 2009-09-03 35 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud A... 2009-06-10 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud A... 2009-06-10 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Ansö... 2009-06-10 15 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Ansö... 2009-06-10 15 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Varsel Kompetensförsörjn... 2009-03-12 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2009-03-12 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2009-03-12 40 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2009-03-12 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Varsel Kompetensförsörjning... 2009-03-12 30 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2009-03-12 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2009-03-12 40 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Varsel Kompetensförsörjning... 2009-03-12 30 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Varsel Kompetensförsörjn... 2009-03-12 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2009-03-12 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2009-03-12 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2009-03-12 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2008-12-18 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2008-12-18 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2008-12-18 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2008-12-18 40 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2008-12-18 40 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2008-12-18 5 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2008-12-18 40 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2008-12-18 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2008-09-26 3 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2008-09-26 45 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2008-09-26 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2008-09-26 34 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud U... 2008-09-26 3 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud Utly... 2008-09-26 45 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning Utl... 2008-09-26 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning Utlysn... 2008-09-26 34 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Jämställdhet 2008-08-01 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-08-01 17 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Jämställdhet 2008-08-01 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-08-01 17 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2008-08-01 10 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud 2008-08-01 11 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud -... 2008-08-01 10 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-08-01 10 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-08-01 10 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud 2008-08-01 11 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Jämställdhet 2008-06-03 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-06-03 8 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Ökat Arbetskraftsutbud 2008-06-03 4 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ökat Arbetskraftsutbud 2008-06-03 15 200 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-06-03 28 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-06-03 8 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Jämställdhet 2008-06-03 6 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat Arbetskraftsutbud 2008-06-03 4 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Ungdomar 2008-06-03 20 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Ungdomar 2008-06-03 20 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-06-03 28 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Ökat Arbetskraftsutbud 2008-06-03 15 200 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud 2008-04-06 14 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Ökat arbetskraftsutbud 2008-04-06 14 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud 2008-04-06 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-04-06 7 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-04-06 7 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-04-06 12 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-04-06 12 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Ökat arbetskraftsutbud 2008-04-06 2 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Arbetskraftsutbud 2008-01-15 29 400 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Genomförande Arbetskraftsutbud 2008-01-15 29 400 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-01-15 5 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-01-15 16 800 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Kompetensförsörjning 2008-01-15 5 000 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Förprojektering
Förprojektering Arbetskraftsutbud 2008-01-15 4 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering
Genomförande Kompetensförsörjning 2008-01-15 16 800 000 kr Småland och Öarna PO1 Kompetensförsörjning / Genomförande
Förprojektering Arbetskraftsutbud 2008-01-15 4 000 000 kr Småland och Öarna PO2 Ökat arbetskraftsutbud / Förprojektering