Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling genom samverkan - LYST

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelsens förvaltning
KontaktpersonInger Nilsson
E-postinger.nilsson@lycksele.se
Telefonnummer0950-16697
Beviljat ESF-stöd923 788 kr
Total projektbudget923 788 kr
Projektperiod2008-04-01 till 2010-03-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska höja kompetensen för medarbetare i den kommunala förvaltningen i Lycksele och Storumans kommuner. Områdena bemötande och värdskap, jämställdhet och internt kvalitetsarbete prioriteras. Genom att samverka över kommungränserna skapas bättre förutsättningar för regional utveckling i vår del av länet.

Bakgrund

Lycksele kommun står idag inför en rad utmaningar. Utvecklingen inom näringslivet, som skulle kunna betyda att den negativa befolkningsutvecklingen vänder, ställer nya krav på anpassning och flexibilitet i den kommunala organisationen. Den politiska ledningen i kommunen har därför lagt fast nya verksamhetsmål som ska vara styrande, vilket ställer krav på förändrade arbetssätt. Under 2005 genomfördes en omorganisation i kommunen där helhetstänkande och helhetsperspektiv var en viktig faktor, likaså strategiskt utvecklingsarbete. Med detta som bakgrund genomförde kommunstyrelsens förvaltning, inom ramen för Växtkraft, en kompetensbehovsanalys. Samverkan med andra organisationen är också en ledande princip som ska gälla i allt arbete och under 2007 har samarbetet med Storuman utvecklats betydande. Vi står nu inför att under april månad sammankoppla kommunernas telefonväxlar. Detta innebär ökade krav på bemötande och förmåga att möte kundernas (kommunmedborgarnas) behov. Vi kommer också att utveckla sättet att arbete i växlarna - från att vara en traditionell telefonväxel till att bli en kundtjänst - en sammanhållen ingång för all kontakt med kommunen.
Samarbete inom växel är en del av ett pågående planeringsarbete när det gäller samverkan mellan kommunerna. Detta samarbete har fått etiketten LYST, Lycksele och Storumans kommun.
Samarbetet sker på högsta politiska och tjänstemannamässiga nivå, via ks ordförande, kommunchefer och näringslivsansvariga. Kommunfullmäktige i resp kommun har verifierat samarbetet.
Det långsiktiga målet med samarbetet är att skapa bättre service för medborgarna via funktionellt samarbete och ökad tillväxt i resp kommun.

Syfte

Att höja kompetensen inom ett antal områden; värdskap och bemötande för att möta nya krav från medborgarna och underlätta nya arbetssätt, jämställdhet för att underlätta för kvinnor och unga människor att arbeta i våra organisationer, internt kvalitetsarbete för att skapa möjlighet till strategiskt utvecklingsarbete och målstyrning

Målsättning

Målet är att ge medarbetarna kompetensutveckling inom områdena: bemötande, jämställdhet och internt kvalitetsarbete. Effekten ska bli organisationer med ökad mångfald, högre flexibilitet och tydligare målstyrning. Genom samverkan mellan Lycksele och Storumans kommuner ska vi underlätta utveckling och tillväxt i vår del av länet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I aktiviteten utbildning inom området bemötande och värdskap kommer vi att beakta att vår personal behöver höja kompetensen för att kunna ta emot information från och ge service till alla människor på lika villkor, oavsett ev funktionshinder hos den person som kontaktar kommunen
Utbildningen kommer att anpassas för att möta behov hos personal med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att genomföra utbildningar inom jämställdhetsområdet för att öka kunskapen om jämställdhet som en tillväxtfaktor för våra respektive kommuner.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Samarbetspartners

 • Storumans kommun

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå