Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Individuell kompetensutveckling LIMAB (IKU LIMAB)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLIMAB
KontaktpersonStaffan Olsson
E-poststaffan.olsson@bokforingsbyran.nu
Telefonnummer092155635
Beviljat ESF-stöd186 600 kr
Total projektbudget186 600 kr
Projektperiod2009-02-23 till 2009-04-22
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

LIMAB genomför en förstudie för att kartlägga dagens kompetensutvecklingsbehov. Beroende på förändringar i omvärlden måste företagets anställda utbildas inom områden som gör att de är kompetenta och klarar framtida behov. Förstudien genomförs i samverkan mellan anställda, facken och ledningen.

Bakgrund

Problemet i dagsläget är att hela branschen är ställd inför stora förändringar i omvärlden vilket ökar trycket på oss att lära oss nytt och utöka våra kunskaper för att kunna överleva. Vi ser också möjligheten att stärka de anställdas kunskaper inom de nya kunskapsområden som kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.

Syfte

Syftet med förstudien är att kartlägga kompetensbehovet.

Målsättning

Vår målsättning är att alla ska ha deltagit i analysen och att eventuellt kompetensbehov resulterar i en ansökan till ESF-rådet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att beakta den fysiska tillgänglighet, att arbetsplatserna är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen och att verksamheten är tillgänglig i görligaste mån samt hur vi förhåller oss till varandra. Målet är att öka förståelsen, medvetenheten och kunskapen genom att tänka efter vad gäller tillgänglighet innan vi planerar för vårt kompetensutvecklingsprojekt så att alla har möjlighet att höra och delta i diskussioner samt att information är tillgänglig för alla.

Kommun

  • Luleå