Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förstudie-Förarbete i fyrkanten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivsförvaltningen
KontaktpersonAnita hedberg
E-postanita.hedberg@boden.se
Telefonnummer0921-782 19
Beviljat ESF-stöd194 990 kr
Total projektbudget279 990 kr
Projektperiod2008-09-15 till 2009-03-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill genomföra en förprojektering inför ett eventuellt genomförandeprojekt. Vi fokuserar på en grupp invandrare som inte omfattas av reguljära system på integration. De invandrare som integrationsenheten eller motsvarande enheter ansvarar för kartläggs noggrant och individuella planer för introduktion framarbetas. Som stöd för denna grupp finns ett regelverk som kopplas till den ersättning som kommunen får från staten. Dessutom premieras kommunen om målgruppen gör goda resultat, exempelvis om sfi genomförs inom ett år. Därför ser vi ett behov av extra insatser för de invandrare som inte omfattas av ovanstående. Exempel på detta är anhöriginvandring och familjer som har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete.

Vi kommer att genomföra en jämställdhets-swotanalys som en viktig del av förprojekteringen. Förstudien ska ge oss kunskap om målgruppen för projektet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta blir en viktig uppgift för projektledaren som även kan använda den kunskap och erfarenhet som finns i styrgruppen. En viktig del av förprojektering blir att kartlägga projektdeltagare, mottagare och samverkanspartners. Exempel på möjliga samverkanspartners är arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunernas socialförvaltningar, migrationsverket, frivilligorganisationer och vuxenutbildningen i fyrkanten. Dessa kan bli aktuella i det fortsatta arbetet.

Ett eventuellt genomförandeprojekt ska förbättra våra åtgärder riktade till målgruppen avseende arbetsmöjligheter och socialt nätverksbyggande som grund för tillväxt och social integration i fyrkanten. Förprojekteringen ska ge oss ett underlag för att ansöka om nästa steg. I vår förprojektering ingår en kartläggning av behovet av kompetenshöjande insatser utifrån målgruppens arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå.

Bakgrund

Vi vill genomföra en förprojektering inför ett eventuellt genomförandeprojekt. Vi fokuserar på en grupp invandrare som inte omfattas av reguljära system för integration. De invandrare som integrationsenheten eller motsvarande enheter ansvarar för kartläggs noggrant och individuella planer för introduktion framarbetas. Som stöd för denna grupp finns ett regelverk som kopplas till den ersättning som kommunen får från staten. Dessutom premieras kommunen om målgruppen gör goda resultat, exempelvis om sfi genomförs inom två år. Därför ser vi ett behov av extra insatser för de invandrare som inte omfattas av ovanstående. Exempel på detta är anhöriginvandring och familjer som har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete. Dessa invandrare är ofta socialt isolerade och har inte upparbetade kontakter hos arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsväsende.

Detta innebär att deras kontaktytor mot arbetslivet är obefintliga. Deras möjligheter att skaffa sig ett jobb som leder till egen försörjning är små.

Syfte

Förprojektering inför ett samverkansprojekt där vi vill förbättra våra åtgärder riktade till målgruppen avseende arbetsmöjligheter, socialt nätverksbyggande samt framförallt snabba upp processen mot arbete och egenförsörjning som grund för tillväxt och social integration i fyrkanten.

Målsättning

Förprojekteringen ska ge oss ett underlag för att ansöka om genomförandeprojekt. I detta ingår en kartläggning av behovet av kompetenshöjande insatser utifrån målgruppens arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att ta hänsyn till förutsättningarna för funktionshindrade att delta i ett eventuellt genomförandeprojekt. Vi kommer att delta i kompetenshöjande åtgärder avseende frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. Dessutom ska vi utarbeta rutiner för att säkerställa tillgänglighet med avseende på alla aspekter, både fysiskt, verksamhetsmässigt och kommunikativt. För att kunna kartlägga målgruppen på ett bra sätt ska vi använda informationsmaterial som även kan tillgodogöras av personer med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Medfinansiärer

 • Näringslivsförvaltningen
 • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen i Luleå

Samarbetspartners

 • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen i Luleå

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå