Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökad tillgänglighet inom städområdet för anställda med funktionshinder

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSamhall AB (Publ)
KontaktpersonCarina Pettersson
E-postcarina.pettersson@samhall.se
Telefonnummer08-55341118
Beviljat ESF-stöd865 550 kr
Total projektbudget865 550 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för städarbetare med funktionshinder, anställda av Samhall AB i Östra Mellansverige, genom kompetensutvecklingen av städare och nyckelpersoner.

Målet med förprojekteringen är att belysa och kartlägga behoven av kompetensutveckling, utifrån de krav som ställs på tillgänglighet och delaktighet för städarbetare med funktionshinder. Samhalls ledning och medarbetare på de arbetsplatser som ingår i projekt samt fackliga förtroendevalda och anställda ska engagera sig i kartläggningen för att säkerställa ett brett engagemang. Förprojekteringen ska identifiera de kompetensbehov som finns för att man ska kunna öka tillgängligheten. Det innebär att projektet genomför intervjuer och observationer med personal på berörda arbetsställen. Sammanställer och analyserar resultaten samt rekommenderar fortsatta åtgärder för genomförandet av kompetenshöjande insatser för att på arbetsplatser där Samhall AB utför städning tillgodose behov av kommunikation och information, samt utformning av miljön, inkluderat fysisk tillgänglighet och användbarhet, ska byggas in i arbetsredskap, produkter, arbetsplatsen och arbetsmiljön i hela den ordinarie verksamheten. Projektet ska främja innovation inom detta prioriterade område och omfattar tillgänglighet och omställning för städarbetare med funktionshinder. Partnerskapet bestående av Fastighetsanställdas förbund, HSO och Samhall AB förfogar över nödvändig know-how och har den erfarenhet av projektorganisation som krävs för ett framgångsrikt resultat Projektet ska också skapa en effektiv arbetsorganisation för förändringsarbetet. Förprojekteringen omfattar 465 städarbetare med funktionshinder på Samhalls arbetsställen i Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro, Hallsberg och Karlskoga. Skapandet av tillgängliga arbetsplatser är en del i processen för en hållbar utveckling, som syftar till att miljöer, produkter och arbeten också är användbara för personer med funktionshinder.

Bakgrund

Konkurrensen inom städbranschen har blivit tuffare och det ställer allt högre krav på prestation, flexibilitet och anpassning. Funktionshindrade städarbetare har genom de allt högre ställda kraven en utsatt position och en förhöjd risk att bli arbetslösa vid omställningar. Viktiga resurser riskerar i längden att gå förlorade om vi inte kan skapa nya möjligheter för personer med funktionshinder att vara med och bidra och samtidigt få den utveckling och det värde som ett arbete ger.

Tillgänglighet är en av förutsättningarna för att städarbetare med funktionshinder ska kunna utföra sitt arbete på lika villkor. Skapandet av tillgängliga arbetsplatser är en del i processen för en hållbar utveckling, som syftar till att miljöer, produkter och arbeten också är användbara för personer med funktionshinder. Idag finns kompetensbrister inom dessa områden, som medför problem när dessa krav ska uppfyllas. Det gäller alltifrån lagstiftningen på tillgänglighetsområdet till arbetsprocesser och hur man arbetar med attitydförändringar samt ökar efterfrågan på städtjänster som utförs av arbetskraft med funktionshinder.

Projektet syftar till att genom kompetensåtgärder öka tillgängligheten för ca 464 städarbetare med funktionshinder som är anställda av Samhalls arbetsställen i Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro, Hallsberg och Karlskoga. Det ska ske i samarbete mellan Fastighetsanställdas förbund, Samhall AB och HSO. Partnerskapet ska identifiera och riva hinder för full tillgänglighet i den städservice som Samhall AB erbjuder i Östra Mellansverige, genom att planera, kommunicera, genomföra och underhålla åtgärder för ökad tillgänglighet.

Målet är att projektet ska säkerställa att utvalda arbetsställen i Östra Mellansverige som erbjuder städservice möter funktionshindrade städarbetares behov av kommunikation och information, samt utformning av miljön, inkluderat fysisk tillgänglighet och användbarhet, byggas in i arbetsredskap, produkter, arbetsplatsen och arbetsmiljön, så att det omfattar hela den ordinarie verksamheten. Målet för förprojekteringen är att kartlägga och analysera lärandebehoven för att ökad tillgänglighet ska uppnås av organisationen.

Projektet har stora förutsättningar att bli framgångsrikt genom partnerskapet sammansättning av unika erfarenheter och igenom det höga förtroende som de är i åtnjutande av i såväl omvärlden som målgruppen.

Syfte

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för städarbetare anställda av Samhall AB i Östra Mellansverige. Byggandet av tillgängliga arbetsplatser är en del i processen för hållbar utveckling. Den syftar till att miljöer, produkter och tjänster ska vara användbara för personer med funktionshinder och följa konceptet ”Design för alla” (www.hso.se). Det betyder att arbetsplatserna där städning utförs ska sträva efter att människors olika behov av kommunikation och information, samt utformning av miljön, inkluderat fysisk tillgänglighet och användbarhet, ska byggas in i arbetsredskap, produkter, arbetsplatsen och arbetsmiljön i hela den ordinarie verksamheten. Genom lärande miljöer, samverkan och nya metoder ska projektet placera individuella och kollektiva kompetensbehov i fokus med avsikt att påverka, förändra och förbättra strukturer och system som kan garantera både ökad tillgängligt för och efterfrågan på målgruppens tjänster. Förprojekteringen syftar till att kartlägga såväl utförandekraven utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och kompetensbristen med hjälp av intervjuer och observationer. Kartläggningen utgör sedan en grund för genomförandet av kompetenshöjande insatser samt utvärdering, förändringsnivå, utförandenivåer, lärandenivåer och kostnads- och resultatanalys. Det planerade kompetensutvecklingsprojektet ska bidra till ökad tillgänglighet för anställda städarbetare inom Samhall AB i Östra Mellansverige och till att de bättre ska kunna möta kommande omställningar på arbetet och förbättra sin anställningsbarhet sammantaget.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att belysa och kartlägga behoven av kompetensutveckling, utifrån befintlig kompetens och de krav som ställs på tillgänglighet och delaktighet för städarbetare med funktionshinder. Samhalls ledning och medarbetare på de arbetsplatser som ingår i projekt samt fackliga förtroendevalda och anställda ska engagera sig i kartläggningen för att säkerställa ett brett engagemang. Vår avsikt är att förprojekteringen ska resultera i en ny ansökan om stöd för genomförande av kompetenshöjande insatser inom de områden där vi har identifierade behov. Innehållet i förprojektering ska utformas utifrån den kunskapsproblematik som finns om tillgänglighet och lika behandling av städarbetare med funktionshinder oavsett bakgrund.
Förprojekteringen ska:
1. Ta fram en modell för analys av kompetensutvecklingsbehoven som också säkrar rutiner för tillänglighetsperspektivet. Modellen innehåller en uppsättning intervjufrågor och en uppsättning observationsunderlag
2) Identifiera kompetensbehoven. Identifieringen innebär att projektet sammanställer och analyserar resultaten av intervjuerna och observationerna samt rekommenderar fortsatta åtgärder för genomförandet av en omfattande kompetenshöjande insats. Intervjuer och observationer genomförs med 48 personer som vi bedömer som ett tillräckligt antal personer för att kunna göra tillförlitliga slutsatser för hela målgruppen.
3) Förankring av förändringsarbetetet
A) Seminarier: En Kick off med 25 personer och en Kick out med 50 personer.
B) Informations- och kommunikationsinsatser enligt plan.
C) Styr-, arbetsgrupps- och arbetsplatsmöten enligt plan
D) Producerar en slutrapport.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet med förprojekteringen är att kartlägga möjligheterna att genom kompetensutveckling öka tillgänglighet för städarbetare med funktionshinder. Byggandet av tillgängliga arbetsplatser är en del i processen för hållbar utveckling. Den syftar till att miljöer, produkter och tjänster ska vara användbara för personer med funktionshinder och följer HSO: s koncept ”Design för alla” (www.hso.se). Det betyder att arbetsplatserna där städning och fastighetsskötsel utförs ska sträva efter att människors olika behov av kommunikation och information, samt utformning av miljön, inkluderat fysisk tillgänglighet och användbarhet, ska byggas in i arbetsredskap, produkter, arbetsplatsen och arbetsmiljön i hela den ordinarie verksamheten.

Transnationellt samarbete

Projektet är intresserat av att på sikt utveckla partnerskap inom den Europeiska Unionen om samarbetet kan förväntas skapa synergieffekter för medverkande organisationer i arbetet för att öka tillgängligheten på arbetsplatser inom främst service- och tjänstesektorn.

Samarbetspartners

 • Fastighetsanställdas Förbund
 • Handikappförbundens samarbetso

Deltagande aktörer

 • Samhall, Enköping
 • samhall, Eskilstuna
 • Samhall, Hallsberg
 • Samhall, Karlskoga
 • Samhall, Strängnäs
 • Samhall, Uppsala
 • Samhall, Västerås
 • Samhall, Örebro

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro