Logotyp på utskrifter

Ocean

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNavigare Utveckling
KontaktpersonInger Bergström
E-postinger@navigare-ur.se
Telefonnummer070-523 84 90
Beviljat ESF-stöd3 600 700 kr
Total projektbudget9 360 700 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Det har kommit till vår kännedom att arbetssökande med funktionshinder har behov av verksamhet som idag i liten utsträckning erbjuds av aktörer utanför arbetsförmedlingen. Behovet består i tätare komtakter, coaching, arbetssökarmetodik, arbetsprövoplatser och eventuell kompetenshöjning. Målet med projektet Ocean är att deltagarna skall komma närmare eller gå till anpassade arbeten. Verksamheten i projektet kommer att bestå av individuell NLPcoaching, med målsättning, handlingsplan och uppföljningar. Gruppsammankomster och motivationshöjande föreläsningar, övningar och diskussioner som rör hela gruppen. Syftet kommer att vara att inspirera och dela erfarenheter som för gruppen framåt.Projektet kommer också att innehålla arbete med ansökningshandlingar, sätt att söka arbete, ta tillvara positiva erfarenheter och pröva nya sätt. Arbetsprövningen kommer att vara en stor del av denna insats. Fokus kommer naturligtvis att ligga på vad de sökande kan utföra. Vi har fått veta att gruppen som helhet har en stark motivation för att få arbeta och att hindren ofta är kontakter med arbetgivare. Därför kommer vi att ordna arbetsprövaplatser, och ha nära kontakt med de sökande och arbetsgivaren under prövotiden, för att skapa de bästa förutsättningarna för att prövningen skall resultera i en anställning. Vi planerar att ta emot ca 120 deltagare i samarbete med Arbetsförmedlingen. Inskrivningstiden kommer att variera men rikttiden kommer att vara 24 veckor.

Bakgrund

All tillgänglig information pekar på att vi står inför en situation med arbetskraftsbrist och samhället har behov av att all kapacitet tas tillvara. En grupp som idag har tydliga svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden är människor med olika typer av funktionshinder. Vi har arbetat med långtidsarbetslösa under många år och erfarit att många människor också har vad vi kallar onsynliga funktionshinder. Exempel är ADHD och Aspberger, där man mmåste ta hänsyn och anpassa arbeten, tex ge tydliga och strukturerade instruktioner, minimera sociala kontakter osv. I gengäld tar man tillvara individernas stora förmåga att kompensera sina hinder. Vi har sett att denna grupp ofta faller mellan stolarna, och det behövs en insats, dels för gruppen och dels för att sprida kunskap om hur man kan avända denna stora arbetskraftsresurs. Vi kommer att arbeta för att även dessa personer får ta del av projektet. För att komma närmare och få ett arbete behöver de funktionshindrade veta hur deras faktiska arbetsutbud ser ut, de behöver hjälp med kontakter på arbetsmarknaden, och med att anpassa arbeten och arbetsplatser. Dessutom finns behov av att påverka arbetsgivares attityder, att se denna målgrupp som en resurs, inte som ett problem. De slutsatser vi dragit från tidigare ESF-projekt Hos Navigare är att det som ger resultat, dvs arbete, är intedividuell coaching med fokus på resurser, hög tillgänglighet och täta arbetsgivarkontakter. Vi är certifierade NLP coacheroch denna metodik utvecklades på 70-talet vid University of California och används idag framgångsrikt inom personlig coaching, idrott och affärsutveckling över hela världen. Vi fokuserar på framgångsfaktorer och handling, arbetar med specifika, realistiska mål, med övningar som plockar fram resurser och identifierar och bryter nedr hinder.

Syfte

Öka individers chans till ett varaktigt arbete. Öka arbetsgivares försåelse för att människor med funktionshinder är en tillgång. Förmedla nya metoder till AF och alla andra som jobbar med målgruppen.

Målsättning

projektets deltagare skall ha kunskap om vilka arbeten de kan utföra. projektets deltagare skall veta hur de effektivt och framgångsrikt söker abete, de skall ha skaffat sig individuella strategier. 60% av projektets deltagare förväntas skaffa sig en anställning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra lokaler finns lättillgängliga i centrala Västerås, med busshållsplaster och p-platser nära. Det finns hiss och särskild ramp för rullstol.

Jämställdhetsintegrering

Vår SWOT visar att våra styrkor är vårt individuella perspektiv, urvalet funktionshinder och det att vi fokuserar på möjligheter är könsneutralt. Möjligheterna är ett nytt yrkesval, nya kontaktytor och det faktum att vi använder MBTI, vi tittar på personlighetstyp och iställer för kön. Vi kommer alltså att fokusera på individens förmågor och resurser oavsett kön.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen, Västerås

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, Västerås

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro