Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

IKANO-huset – ett lärande köpcentrum

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIKANO-husets Aktivitetsförening
KontaktpersonMats Hirschman
E-postmats.hirschman@ikano.se
Telefonnummer013-132990
Beviljat ESF-stöd565 480 kr
Total projektbudget565 480 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-10-15
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Alltfler köpcentra tillkommer och konkurrensen dem emellan hårdnar. Av de 521 medarbetarna på IKANO-huset arbetar fyra av fem deltid. För många är arbetet på IKANO-huset deras första arbete och flertalet är mycket unga kvinnor. De tillhör en grupp som bl a EU brukar beskrivas som lågutbildade. Högst sannolikt är det dessa som först drabbas i händelse av en lågkonjunktur. Först "färre timmar" och om situationen försämras, kanske inga timmar alls.
Här finns alltså några mycket påtagliga sårbarhetsfaktorer att räkna med.

HUI skriver i sin decemberrapport att vi de närmaste åren får räkna med en lägre tillväxttakt, även om utvecklingen ändå blir stark. Små, små tecken är t ex att kläder sålde 2% mindre i december 2007 än 2006 och skor 4% mindre under samma period.

Köpcentra som inte garderar sig mot den typen av risker ökar sin sårbarhet när konjukturen sviktar. Den goda nyheten är att de som agerar proaktivt klarar sin situation avsevärt bättre än de som agerar reaktivt dvs för sent.

Genom detta projekt vill vi fortsätta vår utveckling mot att göra IKANO-huset till en säker arbetsplats också i kärvare tider och göra det genom en rejäl satsning på den inre miljön i form av personalen. Alla köpcenter behöver regelbundet fräscha upp fasaden, måla om och förnya den yttre miljön. Nu väljer vi att satsa på personalen. Vi prioriterar:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågor
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela IKANO-huset – t ex vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”
• Större klarhet i de deltidsarbetandes situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta ?

Vi tror att dessa satsningar kan vara en väg till fler besökare på IKANO-huset och ökande försäljning för butikerna.
En utveckling som i sin tur ger utrymme åt fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” att få detta, (minskad ”deltidsarbetslöshet”) och till fler arbetstillfällen i närområdet - dvs att det som sker på vårt köpcenter ger "ringar på vattnet effekter". Detta alldeles oberoende av om konjunkturen viker eller inte. Vi vill med andra ord minska vår sårbarhet genom att vara väl rustade i alla väder och klimat.

Bakgrund

IKANO-huset, i Linköpings utkant, har ambitionen att utvecklas som ett lönsamt, expansivt och ansvarstagande köpcenter. IKANO-huset kanske kan uppfattas som ett storföretag, men så är det inte. Köpcentrat består av ett stort antal småföretag (många ägs av s k kedjor) men som tillsammans utgör en helhet. 521 personer arbetar i 62 butiker, restauranger och caféer. Genom detta projekt vill vi fortsätta vår utveckling mot att göra IKANO-huset än mer lönsamt, expansivt och ansvarstagande genom att:
• Se till att helheten blir värd mer än delarna var för sig. Butikerna konkurrerar inbördes, men i ”framtidens köpcenter” gäller samverkan eftersom många angelägna frågor kräver gemensamma insatser: miljö, likabehandling, jämställdhet, företagens sociala ansvar etc
• Skapa medvetenhet om att kommersiellt goda resultat uppkommer genom att kompetent personal och bra chefer känner lojalitet med sin huvudman, kan sitt arbete och utvecklas i takt med ”tidens krav”. Lojaliteten handlar om förtroende för att man arbetar inom ett ”schysst” företag. Att man kan sitt jobb handlar om kontinuerlig utveckling och i tidens krav ligger betydligt mer än att bara kunna svara på frågor om färg, form och pris. Kunderna vill veta var en vara producerats – under vilka produktionsförhållanden (barn inblandade?) – samt om det man avser köpa innehåller miljöfarliga ämnen. Vi tror också att kunderna har ögonen med sig och reagerar när man ser att så många butiker är enkönade dvs att flickorna arbetar i klädbutikerna och pojkarna i teknikshopparna eller om de uppmärksammar att nästan alla utombutikscheferna arbetar deltid (och att de flesta av dem är kvinnor). Företagsetik, globalisering och jämställdhetsfrågor är synnerligen levande frågor i tiden. Det ställer nya krav på butikerna och fordrar butikspersonal som både kan sälja och besvara svåra frågor på ett bra sätt.

Alltfler köpcentra tillkommer och konkurrensen dem emellan hårdnar. Av de 521 på IKANO-huset arbetar fyra av fem deltid och en vikande konjunktur kan mycket snabbt medföra ”färre timmar” det vill säga ökad deltidsarbetslöshet. För många är arbetet på IKANO-huset deras första arbete och flertalet är därför mycket unga. Sannolikt är det dessa som först drabbas i händelse av en lågkonjunktur. Tre av fyra är kvinnor.
Slutligen brukar Handelsanställda som grupp (bl a av EU) beskrivas som lågutbildade. Här finns alltså några mycket påtagliga sårbarhetsfaktorer att räkna med.

Kunder som besöker IKANO-huset har annorlunda förväntningar på ett köpcenter än förut. Kunden vill ha trevligt, se folk, träffas och kanske rent av underhållas. Köpcentra har blivit upplevelsecentra och den förändringen ställer nya krav på personalen. Förutom service och kundbemötande handlar det också om hur man exponerar varor, erbjuder tjänster men kanske främst hur man förmedlar intrycket av samhörighet det vill säga att förmedla en anda av att centrats samtliga butiker har samma vänliga framtoning.

Vi har kontaktat Svensk Handel (Ann Christiansson), Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR/Lars Alm) och Linköpings kommun (Nulink/Magnus Petersson) för ev samverkan kring företagsansvars- och miljöfrågor.
Linköpings Universitet har forskning som visar att centrumhandel och köpcentra ömsesidigt stärker varandras positioner. Det är alltså tvärtemot tanken på att den enes bröd är den andres död och därmed finns anledning att diskutera hur en sådan utveckling kan främjas.
Ett starkt köpcenter med lönsamma butiker i samverkan och chefer/personal som trivs med och kan arbetet är en förutsättning för att motverka sårbarhet och komma åt frågorna ovan.

Syfte

Syftet är kunnigare medarbetare inom områden som kanske tidigare inte hanterats systematiskt i de olika säljutbildningar som kedjorna och de enskilda butikerna har arrangerat. Vi tror att dessa utbildningar något ensidigt fokuserat på säljträning och produktkunskap. Vi vill vidga perspektiven till etik och globaliseringsfrågor, könsroller, samverkan butiker/restauranger emellan samt anställningstrygghet/deltidsfrågor. Bakom behovet att vidga perspektiven ligger ytterst marknadskrafterna. Butiker liksom andra delar av samhället måste naturligtvis förändras i takt med de frågor som kunder upplever som angelägna.

Syftet är också att projektet skall stärka lokalsamhället. Både i Linköping och ute i området där IKANO-huset är etablerat. Det finns forskning (bl a från Linköpings Universitet) som visar att kommersiell verksamhet i centrum av en stad ökar då mera perifert lokaliserade köpcentra skapas i stadens utkanter. De båda stärker varandra. Dessutom finns annan forskning som visar att ett starkt köpcentrum är ”starkt sysselsättningsskapande” i närområdet kring själva köpcentrat.

Målsättning

Avsikten/mätbara mål:
• Ökad medvetenhet om/kunskap om etik- och miljöfrågor
• Ökad medvetenhet om värdet av samverkan butiker emellan för att åstadkomma resultat i frågor av betydelse för hela IKANO-huset – t ex vad som fordras av var och en om centrat skall utvecklas som upplevelsecenter och inte enbart som köpcentrum. Utveckling av inställningen bland all personal att ”här tänker vi i helheter”.
• Fler män i butikerna, jämnare könsfördelning samt färre ”enkönade butiker”.
• Större klarhet i de deltidsarbetandes situation – vad dominerar egentligen: deltidsarbetslöshet eller kvinnor som trivs med att deltidsarbeta?
• Fler besökare till IKANO-huset och ökande försäljning för butikerna.
• Och om vi lyckas med det senare: fler av de deltidsarbetande som önskar ”fler timmar” får detta (minskad ”deltidsarbetslöshet”).
• Fler arbetstillfällen i närområdet - att det som sker på vårt köpcenter ger "ringar på vattnet effekter ".

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inventering av de funktionshinder som ev finns bland centrats medarbetare och därefter - om behov av särskilda insatser fordras - sätta in sådana. Kontakt kommer att tas med DHR för att under denna förprojektering få de funktionshindrades syn på vad som kan göras för att förbättra såväl fysisk som social miljö på IKANO-huset och bland dess alla butiker och restauranger.

Jämställdhetsintegrering

Se bakgrundsbeskrivning

Transnationellt samarbete

I det nationella strukturfondsprogrammet klargörs vad myndigheten avser med transnationellt (sid 55):
"Transnationell verksamhet kan ske i samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på ett specifikt problem eller ämne eller genom att aktörer inom ett visst avgränsat fält samarbetar med motsvarande aktörer i andra länder, t.ex. arbetsmarknadens organisationer och aktörer inom den sociala ekonomin. Utbyte av information, gemensamma aktiviteter och policyutveckling kan vara föremål för samarbetet."

Ordet eller har kursiverats av oss. Vi avser att ”fokusera specifika problem eller ämnen ” i samarbete med nationella nätverk” men också i samverkan med Linköpings kommun, Svensk Handel och stiftelsen HSR.

Samarbetspartners

 • Stiftelsen Håll Sverige Rent
 • Svensk Handel

Deltagande aktörer

 • Apoteket
 • Arken
 • BikBok, Ikano-Huset
 • Bokhandeln, IKANO-Huset
 • Brio, IKANO-Huset
 • Brothers
 • Carlings
 • Chili Wok
 • Cubus, IKANO-Huset
 • Din Sko
 • DNA
 • Dressman, IKANO-Huset
 • Duka, IKANO-Huset
 • Expert, IKANO-Huset
 • Feferoni
 • Flash, IKANO-Huset
 • Gallerix
 • Game
 • Gina Tricot
 • Glitter
 • Gott in
 • Guldfynd
 • Guldmagasinet
 • Handelsbanken
 • Hemtex, IKANO-Huset
 • HM, IKANO-Huset
 • Intersport
 • Jack&Jones
 • JamJam
 • Joy
 • Kahls
 • Kalle P Sko
 • Kappahl, IKANO-Huset
 • Kicks
 • Life
 • Lindex
 • Linds Café
 • Magic Sy
 • Mickael Sandströms AB
 • MQ
 • Ossis
 • Scorett
 • Sisters
 • Stjänrurmakarna
 • Street One
 • Teknikmagasinet
 • Telenor
 • Telia
 • The Phonehouse
 • Ticket
 • Tre
 • Ur & Penn
 • Wedins Accent
 • Vero Moda
 • Vila
 • Willys
 • Zebra
 • Zigges Frisör
 • Åhléns

Kommun

 • Linköping