Logotyp på utskrifter

Futurum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSvensk-Somaliska Institutet, Rådgivning & Kompetensutveckling
KontaktpersonAbdullahi Abdi
E-postabdi@radgivning.info
Telefonnummer019-252445
Beviljat ESF-stöd9 872 043 kr
Total projektbudget24 722 043 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2011-10-31
RegionÖstra Mellansverige
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till alla mellan 18 - 64 år som står utanför arbetsmarknaden i Örebro län. Projektet underlättar för att fler personer med annan och kompletterande bakgrund kan beredas en plats på arbetsmarknaden. Dessutom syftar projektet att stärka en tidig integrationsprocess i samhället. En viktig del i projektidén är att få en bred förankring av parter som är aktiva på arbetsmarknad, förvaltning och det civila samhället. Allt i syfte och mening att tillvarata varje individs unika möjligheter och erfarenheter. Studier, arbete och fritid är delar i denna helhetssyn.

Bakgrund

Många invandrare kom till Sverige under 90-talet. Det innebar att de kom hit mitt under en period av lågkonjunktur. I detta ogynnsamma läge, sett ur möjlighet att få ett arbete, hamnade många i en permanent arbetslöshet som i sin tur resulterade i utanförskap. Det betydde inte nödvändigtvis ett utanförskap till den egna familjen eller sina egna landsmän – samhörigheten kanske snarare förstärktes. Utanförskap var och är till sin karaktär relaterat till det svenska samhället. Istället för integration och öppenhet blev det för många nyanlända ett segregerat boende – klusterbildning inom den egna gruppen/kulturen – och en inneslutning i en konserverande idé- och erfarenhetsmiljö.
Många av dessa miljöer finner man i de sk "utsatta stadsdelarna" - men för att kunna realisera integrationstanken är det viktigt att man kompletterar urvalsgruppen med deltagare som bor och lever i andra miljöer.

Vi vill att projektet skall påverka befintliga stukturer och system. Därför är det viktigt att det finns deltagare som kommer från kompletterande miljöer. Det finns annars är en uppenbar risk att deltagarna från ett "utsatt" område känner sig utpekade och ännu mer marginaliserade. För att undvika kontraproduktivitet måste man ge deltagarna möjlighet att bygga egna nätverk och ges access till lärande nätverk som ligger utanför den plats man bor på.

Trots att många från Asien och Afrika har haft en lång och gedigen arbetslivserfarenhet, god skolbakgrund unika kunskaper om främmande kulturer, miljöer och marknader – har de inte lyckats att få ett jobb i Sverige.
Afrikaner och asiater som bor England, har i betydligt högre grad integrerats i samhället. Den främsta orsaken till att man lyckats så bra är att man fått ett arbete eller startat eget företag.

Projektet har delvis tagits fram baserat på erfarenheten att den språkundervisning av afrikaner och asiater som går under begreppet svenska för invandrare (SFI). I de flesta fall ges en alltför svag grund för att kunna förstå och samarbeta med svenska arbetsgivare, arbetsgrupper, myndigheter och organisationer. Erfarenheter från tidigare arbetsmarknads- och mål 3-projekt har också beaktats i förstudien och projektutvecklingen. Samverkan mellan olika aktörer på arbetsmarknaden samt det civila samhället har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Vi vill i det här projektet fördjupa dialog och skapa nya arenor, aktiviter mm för att underlätta för de som står utanför arbetsmarknaden att klara sin egenförsörjning.

I Örebro län finns dagsläget fler än 1000 arbetslösa med afrikanskt eller asiatiskt ursprung, men för att åstadkomma en bra integration och dynamik i utbildningsgrupperna, vänder vi oss även till andra grupper av arbetslösa med utländsk bakgrund i Örebro kommun.

Syfte

Hela projektets syfte är att underlätta för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att finna en lämplig väg för att klara den egna försörjningen. Det kommer att innebära att fler personer med annan och kompletterande bakgrund kan beredas en plats på arbetsmarknaden. Ett annat syfte är att stärka den tidiga integrationsprocessen mellan svensk- och utlandsfödda svenskar. Vi vill i projekt se till hela människan, där man tar hänsyn till var individs behov av studier, arbete och fritidsintresse.

Målsättning

Vårt mål är att 105 personer får en anställning eller en praktikplats som leder till anställning/vikariat alternativt startar ett egen verksamhet. Att minst 70 personer upptäcker att de har behov av vidareutbildning för att på sikt få ett jobb.
Kontinuerliga enkäter kommer att göras för att synliggöra arbete och resultat på områden som rör integration, jämställdhet och engagemang. Enkäterrna riktar sig till deltagare, samverkanspartners samt språk- och yrkespraktikplatser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaliteter som vi tänker använda oss av i projektet är anpassade för personer med olika funktionshinder. Lokalerna används idag av grupper och föreningar som representerar olika handikapporganisationer.
Det betyder att de flesta av lokalerna är tröskellösa alt. har en påfartsramp. Hiss finns mellan våningsplan och toaletter är handikappanpassade. Hörselslingor är inlagda i såväl datastudios som andra studielokaler. AV- material är också anpassade till denna grupp. Gruppen funktionshindrade är i sig en mycket stor målgrupp i NBV:s verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att arbeta med jämställdhet och jämlikhet:
* Kvinnor och män kommer att behandlas lika i projektet.
* Kvinnors och mäns lagliga rättigheter och skyldigheter kommer att behandlas i undervisningen.
* Samhällets syn på jämställdhet och försörjningsplikt
* Utbildning kontra familjebildning
* Kvinnor och män kommer att uppmuntras att testa yrken där det egna könet är i minoritet.
* Deltagare i alla åldrar kommer att delta i projektet.
* Svenskar och invandrare ska behandlas lika och den lagstiftningsom finns om diskriminering kommer att finnas med i undervisningen.
Se även vad som sagts under samma rubrik på sidan 3.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Försäkringskassan
 • Socialförvaltningen, Försörjni

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Örebro
 • Culturum Education AB
 • Folkuniversitetet
 • Försäkringskassan I Örebro
 • NBV Örebro
 • Socialförvaltningen, Försörjni

Kommun

 • Arboga
 • Askersund
 • Boxholm
 • Degerfors
 • Eskilstuna
 • Fagersta
 • Finspång
 • Flen
 • Gnesta
 • Hallsberg
 • Hallstahammar
 • Heby
 • Hällefors
 • Karlskoga
 • Katrineholm
 • Kinda
 • Knivsta
 • Kumla
 • Kungsör
 • Köping
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljusnarsberg
 • Mjölby
 • Motala
 • Nora
 • Norberg
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Oxelösund
 • Sala
 • Skinnskatteberg
 • Strängnäs
 • Surahammar
 • Söderköping
 • Trosa
 • Vadstena
 • Valdemarsvik
 • Vingåker
 • Västerås
 • Ydre
 • Åtvidaberg
 • Ödeshög
 • Örebro